Legacy

จำหน่าย CalD Gummy (แคลดี กัมมี่) , Colla B gummy (คอลล่าบี กัมมี่) , เวย์โปรตีน และ Reborn สนใจสอบถามได้ที่...โทร ☎️ :: 082-236-4928 Line ID :: pla-prapasara

04 มิถุนายน 2556

วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (FULL TEXT)

วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (FULL TEXT)
 
 
 
 

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (FULL TEXT)

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ บทความ วารสาร งานวิจัย หนังสือหายาก (Thai Digital Collection : TDC) Full Textวิทยานิพนธ์ 24 มหาวิทยาลัยของรัฐFull Textวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรFull Text


ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (CMU e-Theses) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่Full Text


สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย Central Library UTCC Thesis Online Full Text


สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง DCMS Full Textสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม Knowledge Bank at Sripatum University Full Text


สำนักทรัพยกรการเรียนรู้คุณหญิงหลง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ PSU e-Thesis Database Full Text


มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยFull Text


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)Member


Google ค้นเนื้อหาเต็มๆ จากหนังสือทั้งเก่าและใหม่Full Textสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารด้วย Book Google ชั้นสูง Full Text


informaworldFull TextInformation Research on Web -> IR-Web Full Text

 

 

 ค้นหนังสืออ้างอิงต่างประเทศ 

 
Book Google

สืบค้นฐานข้อมูลเอกสารด้วย Book Google ทั่วไป
Book Google
สืบค้นฐานข้อมูลเอกสารด้วย Book Google ชั้นสูง
https://www.google.co.th/search?tbs=bks%3A1&tbo=1&q=Marquardt&btnG=%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD
Oxford University Press had its origins in the information technology revolution of the late fifteenth century, which began with the invention of printing from movable type.http://ukcatalogue.oup.com/
 


Yale University Library


09h15.com - The Knowledge
http://www.09h15.com/informaworld
http://www.tandfonline.com/toc/wasw20/current

ค้นหนังสืออ้างอิงไทย
Thailand Library Integrated Syste (ThaiLIS) สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา


วิทยานิพนธ์ 24 มหาวิทยาลัยของรัฐ


ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย (Thai Research) ห้องสมุดงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 
โครงการนำร่องการจัดทำ E-book จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


 E-learning Rajamangala University of Technology Lanna


ฐานข้อมูล CMU e-Theses


ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง (Theses)


ฐานข้อมูลการวิจัย การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


สืบค้นหนังสือ ชื่อวิทยานิพนธ์ ขทความวารสาร หอสมุดแห่งชาติ

ที่มา :: http://www.encyclopediathai.org/km2552/fulltext.htm

 


 
 

รับทำบล็อกเกอร์ Blogger

รับทำบล็อกเกอร์ Blogger 
***คุณต้องทราบว่า ***
 
 

 
1. ประเภทของบล็อกเกอร์ที่คุณต้องการทำ
 
เช่น บล็อกส่วนตัว , บล็อกงานวิจัย, บล็อกรูปแบบการสอน, บล็อกเผยแพร่ผลงาน , บล็อกกลุ่มสาระการเรียนรู้, ทำงานส่งอาจารย์ เป็นต้น

 
2. ข้อมูลที่ต้องการจัดลงบล็อกเกอร์

มีมากน้อยเพียงใด เพื่อที่จะได้วิเคราะห์ รูปแบบที่เหมาะสม


3. รูปแบบบล็อกที่ต้องการ (Template)

เช่น ต้องการ Slide , โทนสี , หมวดหมู่ย่อย, ต้องการโชว์รูปภาพเยอะๆ เป็นต้น

*** หากว่า คุณพร้อมทำบล็อกแล้ว สามารถจัดส่ง บทความมาได้เลยค่ะ

*** จัดส่งบทความเพื่อให้เราจัดลงบล็อก ***


1.) ทำบทความลง Word บทความคร่าวๆ ตามแพ็คเกจ >> ส่ง Email มาที่ prapasara@gmail.com หรือ โทร  Line Use ID ::  pla-prapasara
2.) รูปที่ต้องการให้อัพในบทความส่งมาเป็น ไฟล์
3.) เลือก Template ที่ต้องการประมาณ  3 รูปแบบ
4.) ชื่อบล็อกเกอร์ 3 ชื่อ ที่ต้องการ xxxxxx.blogspot.com
5.) หากว่าคุณมีเวบไซต์ที่ชื่นชอบ ต้องการให้เราทำประมาณนี้ จัดส่งมาให้ดด้วยนะค่ะ
6.) ฟังก์ชั่นต่างๆที่ต้องการเพิ่มเติม เช่น สถิติคนเข้าบล็อก , Link ไป Facebook , แบบฟอร์ม เป็นต้น
 
 
***สิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อทำบล็อกเสร็จ***

1. Web Blogger
2. Gmail 1 เมลล์


 

ติดต่อ คุณ...ปลา Email : prapasara@gmail.com    
หรือ โทร  Line Use ID ::  pla-prapasara
                                                   
 
 

 
 
 
 
 
 
รับค้นงานวิจัย
 
 
 
 
 
 
 
การชำระเงิน
 
  
รับปรึกษา ให้คำแนะนำงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และผลงานทางวิชาการ
  

 

https://sites.google.com/site/prapasara/