Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

13 พฤษภาคม 2558

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ว7/2558

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูฯว7/2558 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน
 


สามารถดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดได้จากลิงค์ด้านล่างต่อไปนี้


 

 
 
 
 แบบคำขอและแบบรายงาน
 


  


   PA.1

  PA.2

  PA.3/1

  PA.3/2

  PA.3/3

  PA.3/4

  PA.4

  PA.5

  PA.6

 

 
 
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น