Legacy

ตัวแทนจำหน่าย Protandim Nrf1/Nrf2 สินค้านำเข้าจากประเทศอเมริกา Lifevantage สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร ☎️ :: 082-236-4928 Line ID :: pla-prapasara

20 ตุลาคม 2559

การทำใบขับขี่สากล

การทำใบขับขี่สากล (International Driving Permit)
 

เอกสารที่ต้องเตรียมดังนี้

1. สําเนาหนังสือเดินทาง

2. สําเนาบัตรประชาชน

3.  สําเนาใบขับขี่ตลอดชีพ หรือ 5 ปี 

4. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป 

5. สําเนาทะเบียนสมรส

6. ค่าธรรมเนียม 505 บาท

7. หนังสือมอบอำนาจ ให้ดำเนินการแทนกรณีไม่สามารถมาขอด้วยตนเอง (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

*** สําเนาเอกสารทุกอย่างลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง

ใบขับขี่สากล จะมีอายุเพียง 1 ปี แต่สามารถต่ออายุใหม่ได้ ซึ่งถ้าไม่อยู่ในประเทศไทย ให้ส่ง Fax เอกสารและหนังสือมอบอำนาจ เพื่อให้ผู้อื่นมาดำเนินการยื่นเรื่องต่ออายุใบขับขี่แทนได้

ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เดินไปชั้น 2 หน้าประตูจะมีคนตรวจเอกสารอยู่ บอกไปว่าจะมาทำใบขับขี่สากล รับบัตรคิว

2. เดินไปนั่งรอที่หน้าช่อง 19 - 22 รอคิว

3. ถึงคิวแล้วเดินไปที่ช่อง ยื่นเอกสารทั้งหมดให้ จ่ายเงิน เดินกลับมานั่งรอเรียกชื่อ

 

4. ไม่ถึง 15 นาที ช่อง 22 ก็จะเรียกชื่อให้ไปรับใบขับขี่สากล เซ็นต์ชื่อในเอกสารแล้วรับใบขับขี่

 
 สถานที่ : ตึก 4 ชั้น 2 กรมการขนส่งทางบก เขตจตุจักร
การเดินทาง : รถไฟฟ้าสถานีหมอชิต, รถไฟใต้ดินสถานีกำแพงเพชร

วันทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ ::    8.30 - 15.30 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมการขนส่ง เบอร์ 0-2272-3100
เรื่องที่เกี่ยวข้อง...
  • การทำใบขับขี่ชั่วคราวของอังกฤษ
  • การทำใบขับขี่สากล
  • ขั้นตอนการสอบใบขับขี่ในประเทศอังกฤษ
  • เว็บไซต์ตัวอย่างข้อสอบใบขับขี่ของอังกฤษ
  • การสอบใบขับขี่ของอังกฤษ (Booking your test)
  • การเรียนขับรถในอังกฤษ
  • ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น