Legacy

ตัวแทนจำหน่าย Protandim Nrf1/Nrf2 สินค้านำเข้าจากประเทศอเมริกา Lifevantage สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร ☎️ :: 082-236-4928 Line ID :: pla-prapasara

26 มิถุนายน 2560

รวมเพลงวันแม่...สุดซึ้งกินใจ 2560

รวมเพลงวันแม่...สุดซึ้งกินใจ 2560

แม่ คือ บุคคลพิเศษ ที่ทำสิ่งที่พิเศษสำหรับเราได้ทุกวันเสมอมา ดังนั้น เราก็ควรทำสิ่งดีๆ ให้กับคุณแม่ทุกวันและเนื่องในโอกาสวันที่ 12 สิงหาคมของทุกๆปี  เลยนำพร้อมประวัติวันแม่ พร้อมเพลงวันแม่สุดซึ้งมาฝากค่ะ

วิดีโอ YouTube


https://www.youtube.com/watch?v=UpsxhWd0XF8

วิดีโอ YouTube


https://www.youtube.com/watch?v=koUZhy8jhx8

วิดีโอ YouTube


https://www.youtube.com/watch?v=b82VMxVNsu4&t=9s

วิดีโอ YouTubehttps://www.youtube.com/watch?v=8YJd91CSV6E

วิดีโอ YouTubehttps://www.youtube.com/watch?v=uqqwzPXrJk8

วิดีโอ YouTubehttps://www.youtube.com/watch?v=SBZgHvEMFFE


วิดีโอ YouTubehttps://www.youtube.com/watch?v=NZIBz_HFz2I

วิดีโอ YouTube


https://www.youtube.com/watch?v=COlNNFakOrw


วิดีโอ YouTubehttps://www.youtube.com/watch?v=s7WFk5Pp36g

วิดีโอ YouTubehttps://www.youtube.com/watch?v=muupbjsrAGw


วิดีโอ YouTubehttps://www.youtube.com/watch?v=19-7X0NVwR4


วิดีโอ YouTubehttps://www.youtube.com/watch?v=PDbU2c-A98I


วิดีโอ YouTubehttps://www.youtube.com/watch?v=wQxzX6lauFE

วิดีโอ YouTube


https://www.youtube.com/watch?v=2oTZijup8gI


วิดีโอ YouTubehttps://www.youtube.com/watch?v=GD4vU2L7oTY


วิดีโอ YouTubehttps://www.youtube.com/watch?v=zO6mbGeuCp8


วิดีโอ YouTubehttps://www.youtube.com/watch?v=gU7ghmJ0iCE


วิดีโอ YouTubehttps://www.youtube.com/watch?v=Mp30JIsXIMU


วิดีโอ YouTubehttps://www.youtube.com/watch?v=vSL2hGrsq3k

วิดีโอ YouTube


https://www.youtube.com/watch?v=XftJbiTBCRc


วิดีโอ YouTubehttps://www.youtube.com/watch?v=bXZrfjQMEz8

วิดีโอ YouTube


https://www.youtube.com/watch?v=JnXLfdQrRuI


วิดีโอ YouTubehttps://www.youtube.com/watch?v=ufaM2-ca9to

วิดีโอ YouTubehttps://www.youtube.com/watch?v=WMec8pmCH44

วิดีโอ YouTubehttps://www.youtube.com/watch?v=nQjpHHE8ehc

วิดีโอ YouTubehttps://www.youtube.com/watch?v=ErTKVzuq1sE


วิดีโอ YouTubehttps://www.youtube.com/watch?v=kEJDBiZgIUQ


ความเป็นมาของวันแม่แห่งชาติในประเทศไทย

งานวันแม่จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2486 ณ.สวนอัมพร โดยกระทรวงสาธารณสุข แต่ช่วงนั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 งานวันแม่ในปีต่อมาจึงต้องงดไป เมื่อวิกฤติสงครามสงบลง หลายหน่วยงานได้พยายามให้มีวันแม่ขึ้นมาอีก แต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร และมีการเปลี่ยนกำหนดวันแม่ไปหลายครั้ง ต่อมาวันแม่ที่รัฐบาลรับรอง คือวันที่ 15 เมษายน โดยเริ่มจัดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 แต่ก็ต้องหยุดลงอีกในหลายปีต่อมา เนื่องจากกระทรวงวัฒนธรรมถูกยุบไป ส่งผลให้สภาวัฒนธรรมแห่งชาติซึ่งรับหน้าที่จัดงานวันแม่ขาดผู้สนับสนุน

ต่อมาสมาคมครูคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้จัดงานวันแม่ขึ้นอีกครั้ง ในวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2515 แต่จัดได้เพียงปีเดียวเท่านั้น จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2519 คณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้กำหนดวันแม่ขึ้นใหม่ให้เป็นวันที่แน่นอน โดยถือเอาวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติ และกำหนดให้ดอกไม้สัญลักษณ์ของวันแม่ คือ ดอกมะลิ นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โดยตีความเปรียบกับความรักบริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อลูกไม่เสื่อมคลาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น