Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

06 มกราคม 2555

เดวิด โคเรซ (David Koresh)

                  เดวิด โคเรซ (David Koresh)


David Koresh (August 17, 1959 – April 19, 1993), born Vernon Wayne Howell, was the leader of a Branch Davidian religious sect, believing himself to be its final prophet. Howell legally changed his name to David Koresh on May 15, 1990. A 1993 raid by the U.S. Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, and the subsequent siege by the FBI ended with the burning of the Branch Davidian ranch outside of Waco, Texas, in McLennan County. Koresh, 54 other adults and 21 children were found dead after the fire.


วิดีโอ YouTube
Early life


Koresh was born in Houston to a 14-year-old single mother, Bonnie Sue Clark. His father was a 20-year-old man named Bobby Howell. Before Koresh was born, his father met another teenage girl and abandoned Bonnie Sue. Koresh never met his father and his mother began cohabiting with a violent alcoholic. In 1963, Koresh's mother left her boyfriend and placed her 4-year-old son in the care of his maternal grandmother, Earline Clark. His mother returned when he was seven, after her marriage to a carpenter named Roy Haldeman. Haldeman and Clark had a son together named Roger, who was born in 1966.

Koresh described his early childhood as lonely, and it has been alleged that he was once gang raped by older boys when he was 8. Koresh dropped out of Garland High School in his junior year.

When he was 22, Koresh had an affair with a 15-year-old girl who became pregnant. He claimed to have become a born-again Christian in the Southern Baptist Church and soon joined his mother's church, the Seventh-day Adventist Church. There he fell in love with the pastor's daughter and while praying for guidance he opened his eyes and allegedly found the Bible open at Isaiah 34, stating that none should want for a mate; convinced this was a sign from God, he approached the pastor and told him that God wanted him to have his daughter for a wife. The pastor threw him out, and when he continued to persist with his pursuit of the daughter he was expelled from the congregation.

In 1981 he moved to Waco, Texas, where he joined the Branch Davidians, a religious group originating from a schism in the 1950s from the Shepherd's Rod, themselves disfellowshipped members of the Seventh-day Adventist Church in the 1930s. They had established their headquarters at a ranch about 10 miles out of Waco, which they called the Mount Carmel Center (after the Biblical Mount Carmel), in 1955.

Koresh played guitar and sang in church services at Mt Carmel; his band did play a few times at clubs in Waco; former members (such as David Thibodeau) have written that he recruited them through music. He also tried pursuing his own record company but because of lack of funds and support was not successful. His status as a "rock singer" was very localized.Ascent to leadership of the Branch DavidiansIn 1983 he began claiming the gift of prophecy. It is speculated that Koresh had a sexual relationship with Lois Roden, the prophetess and leader of the sect who was then 76 years old, eventually claiming that God had chosen him to father a child with her, who would be the Chosen One. In 1983, Roden allowed Koresh to begin teaching his own message which caused controversy in the group. Lois Roden's son George Roden intended to be the group's next leader and considered Koresh an interloper. When Koresh announced that God had instructed him to marry Rachel Jones (who then added Koresh to her name), there was a short period of calm at Mount Carmel, but it proved only temporary. In the ensuing power struggle, George Roden, claiming to have the support of the majority of the group, forced Koresh and his group off the property at gunpoint. Disturbed by the events and the move away from the philosophy of the community's founders, a further splinter group led by Charles Joseph Pace moved out of Mount Carmel and set up home in Gadsden, Alabama.

In 1985 Koresh and around 25 followers set up camp at Palestine, Texas, 90 miles from Waco, where they lived under rough conditions in buses and tents for the next two years, during which time Koresh undertook recruitment of new followers in California, the United Kingdom, Israel and Australia. That same year Koresh traveled to Israel where he claimed he had a vision that he was the modern day Cyrus. The founder of the Davidian movement, Victor Houteff, wanted to be God's implement and establish the Davidic kingdom in Palestine. Koresh also wanted to be God's tool and set up the Davidic kingdom in Jerusalem. At least until 1990, he believed the place of his martyrdom might be in Israel, but by 1991 he was convinced that his martyrdom would be in the United States. Instead of Israel, he said the prophecies of Daniel would be fulfilled in Waco and that the Mount Carmel Center was the Davidic kingdom.

After being exiled to the Palestine, Texas camp, Koresh and his followers eked out a primitive existence. When Lois Roden died in 1986, the exiled Davidians wondered if they would ever be able to return to Mount Carmel. But despite the displacement, "Koresh now enjoyed the loyalty of the majority of the [Davidian] community."

By late 1987, George Roden's support was severely withering. To regain it, he challenged Koresh to a contest to raise the dead, going so far as to exhume a corpse to demonstrate his spiritual supremacy. Koresh went to authorities to file charges against Roden for illegally exhuming a corpse, but was told he would have to show proof (such as a photograph of the corpse). Koresh seized the opportunity to seek criminal prosecution of Roden by returning to Mount Carmel with seven armed followers attempting to get photographic proof of the crime. Koresh's group was discovered by Roden and a gunfight broke out. When the sheriff arrived, Roden had already suffered a minor gunshot wound and was pinned down behind a tree. As a result of the incident, Koresh and his followers were charged with attempted murder. At the trial, Koresh explained that he went to Mount Carmel to uncover evidence of criminal disturbance of a corpse by Roden. Koresh's followers were acquitted, and in Koresh's case a mistrial was declared.

In 1989 Roden murdered Wayman Dale Adair with an axe blow to the skull after Adair stated his belief that he (Adair) was the true Messiah. Roden was convicted of murder and imprisoned in a mental hospital at Vernon, Texas. Since Roden owed thousands of dollars in unpaid taxes on Mount Carmel, Koresh and his followers were able to raise the money and reclaim the property. Roden continued to harass the Koresh faction by filing legal papers while imprisoned. When Koresh and his followers reclaimed Mt. Carmel, they discovered that tenants who had rented from Roden had left behind a methamphetamine laboratory, which Koresh reported to the local police department and asked to have removed.Name change
Vernon Howell filed a petition in California State Superior Court in Pomona on May 15, 1990, to legally change his name "for publicity and business purposes" to David Koresh. On August 28, 1990, Judge Robert Martinez granted the petition.

The name Koresh is a transliteration of the Hebrew word for "belly". It is also a transliteration of the Persian name of Cyrus (Modern Persian: کوروش, Kurosh), the Persian king who allowed the Jews who had been dispersed throughout Babylonia by Nebuchadnezzar to return to their homelands. His first name, David, symbolized a lineage directly to the biblical King David, from whom the new messiah would descend. By taking the name of David Koresh, he was "professing himself to be the spiritual descendent of King David, a messianic figure carrying out a divinely commissioned errand."Accusations of child abuse and statutory rape
The child abuse and sexual abuse claims have been widely circulated in the press coverage though it is often difficult to separate the purported claims from the evidence. Koresh's doctrine of the House of David did lead to spiritual marriages with both married and single women in the group and with at least one underage girl. The underage girl was Michele Jones, the younger sister of Koresh's legal wife Rachel and the daughter of life-long Davidians Perry and Mary Belle Jones. Koresh took Michele as a spiritual wife when she was thirteen, evidently with the consent of the Joneses. This means Koresh was in violation of state law and could have been prosecuted for statutory rape in Texas. A six-month investigation of child abuse allegations by the Texas Child Protection Services in 1992 failed to turn up any evidence likely because the Davidians concealed the spiritual marriage of Koresh to Michele Jones, assigning a surrogate husband (David Thibodeau), to the girl for the sake of appearances. A second allegation involved an underage girl, Kiri Jewell, who testified in the Congressional hearings on Waco in 1995. She claimed Koresh engaged in improper sexual touching and other behaviors that would have brought sexual assault charges against him. There is no independent confirmation of this incident, however, and Kiri's family was split over whether they believed her story.

Regarding the allegations of child abuse, the evidence is less compelling. In one widely reported incident, ex-members claimed that Koresh became irritated with the cries of his son Cyrus and spanked the child severely for several minutes on three consecutive visits to the child's bedroom. In a second report, Koresh was said to have beaten the eight-month old daughter of another member for approximately forty minutes until the girl's bottom bled. In a third incident, a man involved in a custody battle visited Mt. Carmel and claimed to have seen the beating of a young boy with a stick. Finally, the FBI's justification for forcing an end to the 51 day standoff was predicated on the charge that Koresh was abusing children inside Mount Carmel. In hours following the deadly conflagration, Attorney General Janet Reno told reporters that "We had specific information that babies were being beaten." But FBI Director William Sessions publicly denied the charge and told reporters that they had no such information about child abuse inside the Mount Carmel. A careful examination of the other child abuse charges found the evidence to be weak and ambiguous, casting doubt on the allegations.

The allegations of child abuse stem largely from detractors and ex-members. The 1993 U.S. Department of Justice report cites allegations of child sexual and physical abuse. But despite the merits of the charges, legal scholars point out that the ATF had no legal jurisdiction in the matter of child protection and it appears that these accounts were inserted by the ATF to inflame the case against Koresh. For example, the account of former Branch Davidian Jeannine Bunds is reproduced in the affidavit. She claimed that Koresh had fathered at least fifteen children with various women and that she had personally delivered seven of these children. Bunds also claims that Koresh would annul all marriages of couples who joined the group, had exclusive sexual access to the women, and would also have regular sexual relations with young girls, though some of these charges are clearly exaggerated. There is no question that Koresh had multiple children by different women in the group. His House of David doctrine based on a purported revelation involved the reproduction of 24 children by chosen women in the community. These 24 children were to serve as the ruling elders over the millennium after the return of Christ. In his book, James Tabor states that Koresh acknowledged on a videotape sent out of the compound during the standoff that he had fathered more than 12 children by several "wives." On March 3, 1993, during negotiations to secure the release of the remaining children, Koresh advised the Negotiation Team that: "My children are different than those others," referring to his direct lineage versus those children previously released.

At the time, in Texas, the age of parental consent for a minor to marry was 14, as was the age for consent to engage in sexual relations. In the documentary film, Waco: The Rules of Engagement (long version), Jack Harwell, Sheriff of McLennan County, stated: "You have to have proof to go into court . . . Keep in mind, too, that most of the girls who were involved were at least 14 years old and 14 year olds get married with parental consent. So if their parents were there and letting things happen in the way of sexual activities and what have you with their 14 year old kids, you have common law husbands and wives. Uh, I don’t say that I agree with that and that I approve of it. But at the same time, if parents are there and they’re giving parental consent, we have a problem with that in making a case."Raid and siege


On February 28, 1993, the Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms (BATF) raided Mount Carmel. The raid resulted in the deaths of four agents and six Davidians. Shortly after the initial raid, the FBI HRT (Hostage Rescue Team) took command of the federal operation, since FBI has jurisdiction over incidents involving the deaths of federal agents. Contact was established with Koresh inside the compound. Communication over the next 51 days included telephone exchanges with various FBI negotiators.
As the standoff continued, Koresh, who was seriously injured by a gunshot wound, along with his closest male leaders negotiated delays, possibly so he could write religious documents he said he needed to complete before he surrendered. His conversations with the negotiators were dense with biblical imagery. The federal negotiators treated the situation as a hostage crisis despite a two hour video tape sent out by the Davidians in which the adults and older children/teens appeared to explain clearly and confidently why they chose of their own free will to remain with Koresh.
The 51-day siege of Mount Carmel ended on April 19th when U.S Attorney General Janet Reno approved recommendations of veteran FBI officials to proceed with a final assault in which the Branch Davidians were to be removed from their building by force. In the course of the assault, the church building caught fire. The cause of the fire was later alleged by the "Danforth Report", a report commissioned by The Special Counsel, to be the deliberate actions of some of the Branch Davidians inside the building. However this hypothesis is disputed by some scholars as well as in the documentary Waco: The Rules of Engagement which argues that the fire was deliberately set when the FBI fired an incendiary device into the building after loading the building with CS gas. CS (aka tear gas) can be an explosion and fire hazard in conditions such as those created by the FBI attack on Mount Carmel. High levels of CS in a confined space, experienced by the barricaded sect members under the six-hour insertion of the chemical warfare agent. "A single spark produced by the tracks of the twenty-nine-foot-long, fifty-two-ton M60 combat engineering vehicle (CEV) in metal-to-metal contact during the insertion and penetration of the Mount Carmel Center would have been sufficient to ignite the initial fire." The first indication on such was observed in a FLIR at 12:07:41 less than two minutes after a CEV breaches into the southeast corner area of the building. "By noon, Mount Carmel was a virtual tinderbox after the massive insertion of CS, which coated everything inside the building, producing a flammable vapor-air mixture."
The following account was recorded by two FBI crisis negotiators in one barricade incident. In attempting to force suspects out of a building, the police fired a CS canister into the area where they thought men where holed up. When the SWAT team fired the CS, the “gas canister landed on a sofa and burned down the entire structure." No details was offered about how the CS canister’s could set the sofa on fire. The fire was thus attributed to ignition of CS. "At the subsequent trial of the surviving Branch Davidians, the jury listened to edited parts of a tape-recording from hidden microphones inside Mt. Carmel during the final attack and fire of April 19. These consisted of sounds of static during which one could faintly hear a voice saying ". . . fire . . . ". A government expert testified that through electronic enhancement, he had reconstructed some clearly incriminating comments, even if the jury could not hear them. It later transpired that the FBI, when meeting Koresh's demands that milk be sent in for the children's wellbeing, also sent in tiny listening devices concealed inside the milk cartons and their styrofoam containers.
Barricaded in their building, seventy-six Branch Davidians, including Koresh, did not survive the fire. Seventeen of these victims were children under the age of 17. The Danforth Report claims that those who died were unable, or unwilling, to flee and that Steve Schneider, Koresh's right-hand man, probably shot Koresh and committed suicide with the same gun. Autopsy records indicate that at least 20 Branch Davidians were shot, including 5 children. Waco: The Rules of Engagement claims that FBI sharpshooters fired on, and killed, many Branch Davidians who attempted to flee the flames. While the few Branch Davidians who did successfully flee the fire supported this claim, the Danforth Report concluded that the adults who died of gunshot wounds shot themselves after shooting the children. Independent third party investigations refute the Danforth Report. On the final day of the Branch Davidian siege in 1993, aerial FLIR film was shot by the FBI that seemed to show automatic weapons fire directed into the burning buildings. Former Senator John Danforth, under the direction of Acting Attorney General Eric Holder, conducted a 14-month, $17-million investigation that exonerated the government of any wrongdoing.

Aftermath


David Koresh is buried at Memorial Park Cemetery, Tyler, Texas.

Several of David Koresh's albums were released including Voice Of Fire in 1994.

The Mount Carmel raid and the 1992 Ruby Ridge incident were cited by Timothy McVeigh and Terry Nichols as motivations for the Oklahoma City bombing. This terrorist act was carried out on April 19, 1995 -- timed to coincide with the second anniversary of the Waco assault.
In 2004, Koresh's 1968 Camaro with a 427c.i. swap, which had been damaged by the military during the raid, sold for $37,000 at auction.
On January 23, 2009, Koresh's mother, Bonnie Clark Haldeman, was stabbed to death in Chandler, Texas. Her sister, Beverly Clark, was charged with the murder.

วิดีโอ YouTube
วิดีโอ YouTube
วิดีโอ YouTubeวิดีโอ YouTube
วิดีโอ YouTube
วิดีโอ YouTube
วิดีโอ YouTube
วิดีโอ YouTube
วิดีโอ YouTube
วิดีโอ YouTube
วิดีโอ YouTube
วิดีโอ YouTube
วิดีโอ YouTubeวิดีโอ YouTubeSee also


 • Doomsday cult
 • List of people who have claimed to be Jesus

 • References

  1. ^ a b c d e Wilson, Colin (2000), The Devil's Party, London: Virgin Books, ISBN 1-85227-843-9
  2. ^ Final 24 Episode on David Koresh.
  3. ^ Valentine, Carol A. (2001), David Koresh and The Cuckoo's Egg - pt. 3, http://www.public-action.com/SkyWriter/WacoMuseum/burial/page/b_kce3.html
  4. ^ David G. Bromley and Edward D. Silver, "The Davidian Tradition: From Patronal Clan to Prophetic Movement," p.54 in Stuart A. Wright, Armageddon in Waco: Critical Perspectives on the Branch Davidian Conflict (Chicago: University of Chicago, 1995)
  5. ^ Marc Breault and Martin King, Inside the Cult, Signet, 1st Printing June 1993. ISBN 978-0451180292. (Australian edition entitled Preacher of Death).
  6. ^ Thibodeau, David (1999), The truth about Waco, http://www.salon.com/news/feature/1999/09/09/waco/
  7. ^ Thomas R. Lujan, "Legal Aspects of Domestic Employment of the Army", Parameters US Army War College Quarterly, Autumn 1997, Vol. XXVII, No. 3.
  8. ^ Clifford L. Linedecker, Masscre at Waco, Texas, St. Martin's Press, 1993, page 94. ISBN 0-312-95226-0.
  9. ^ Brown, Driver, Briggs. Hebrew Lexicon. pp. 503.
  10. ^ Bromley and Silver, p.57
  11. ^ See Christopher G. Ellison and John Bartkowski, "'Babies Were Being Beaten': Exploring Child Abuse Allegations at Ranch Apocalypse," pp.111-152 in Stuart A. Wright (ed.), Armageddon in Waco: Critical Perspectives on the Branch Davidian Conflict (Chicago: University of Chicago, 1995)
  12. ^ See Bromley and Silver, pp.60-65
  13. ^ David Thibodeau and Leon Whiteson, A Place Called Waco: A Survivor's Story (New York: Public Affairs, 1999)
  14. ^ Ellison and Bartkowski, 120-121.
  15. ^ Sam Howe Verovek, "In Shadow of Texas Siege, Uncertainty for Innocents." New York Times, 1993, March 8
  16. ^ Stephen Labaton, "Confusion Abounds in the Capital on Rationale for Assault on Cult," New York Times, 1993, April 21
  17. ^ Ellison and Bartkowski, 1995
  18. ^ John R. Hall, "Public Narratives and the Apocalyptic Sect," pp.205-235 in Stuart A. Wright (ed.), Armageddon in Waco (Chicago: University of Chicago, 1995); Stuart A. Wright, "Construction and Escalation of a 'Cult' Threat: Dissecting Moral Panic and Official Reaction to the Branch Davidians," pp.75-94 in Stuart A. Wright (ed.), Armageddon in Waco
  19. ^ U.S. Department of Justice (1993), "Evidence of Historical Child Sexual and Physical Abuse", Report to the Deputy Attorney General on the Events at Waco, Texas February 28 to April 19, 1993 (From ATF Affidavit in Support of Arrest of Koresh, taken from ATF Special Agent Aguilera's interview of former compound resident Jeannine Bunds, included in Agent Aguilera's affidavit in support of the Koresh arrest warrant "Davy Aguilera, Special Agent Bureau of ATF, Subscribed and sworn to before me this 25th day of February 1993 Dennis G. Green United States Magistrate Judge Western District of Texas - Waco" (Redacted ed.), Washington, D.C.: U.S.DoJ, http://www.usdoj.gov/05publications/waco/wacotocpg.htm#toc, retrieved February 4, 2007
  20. ^ Ellison and Bartkowski, 1995; Wright, "Construction and Escalation of a 'Cult' Threat," 1995
  21. ^ Tabor, James D.; Gallagher, Eugene V. (1997), Why Waco?: Cults & the Battle for Religious Freedom in America, Berkeley, California: University of California Press, ISBN 9780520208995
  22. ^ Danforth, John (2000), Final report to the Deputy Attorney General concerning the 1993 confrontation at the Mt. Carmel Complex, Waco, Texas November 8, 2000 by John C. Danforth, Special Counsel, http://www.waco93.com/Danforth-finalreport.pdf
  23. ^ Stuart A. Wright, "Anatomy of a Government Massacre: Abuses of Hostage-Barricade Protocols during the Waco Standoff." Terrorism and Political Violence 1999, 11 (2):39-68; Stuart A. Wright,“Revisiting the Branch Davidian Mass Suicide Debate.” Novo Religio 2009, 13 (2): 4-24..
  24. ^ Danaher, Kevin. "SWAT takes on fire and smoke". Police Magazine. http://www.policeone.com/writers/columnists/PoliceMagazine/articles/77198/. Retrieved January 16, 2007.
  25. ^ Tausch, Egon Richard, The Branch Davidian Trial, http://www.firearmsandliberty.com/waco.tausch.html
  26. ^ Lewis, James R., Controversial New Religions, http://www.oxfordscholarship.com.ludwig.lub.lu.se/oso/public/content/religion/9780195156829/toc.html?q=Branch
  27. ^ Jamar, Jeff (1995), FBI commander at Waco speaking on "Frontline" Show #1401 Air Date: October 17, 1995., http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/waco/wacotranscript.html
  28. ^ Hart, Lianne (September 26, 2004). "Puny market for Davidian muscle car / David Koresh's pride and joy fails to excite many bidders". The San Francisco Chronicle. http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2004/09/26/MNGGP8VDP51.DTL.
  29. ^ http://www.kltv.com/global/story.asp?s=9726691


  ทฤษฎีสมคบคิด (Conspiracy Theory) คือ เรื่องเล่า บทความที่สร้างขึ้นมาจากความคิดของคน หรือกลุ่มคน โดยนำเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาปะติดปะต่อเข้าด้วยกัน ซึ่งอาจมีวัตถุประสงค์ซ่อนเร้นอื่นๆเพื่อให้ประโยชน์/ให้โทษต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลหนึ่งใด หรืออธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ลักษณะของทฤษฎีสมคบคิดโดยทั่วไปมีข้อเท็จจริงประกอบอยู่เพียงเล็กน้อย หรือส่วนหนึ่ง เพียงเพื่อเสริมให้เกิดความน่าเชื่อถือว่ามีหลักฐานสนับสนุนที่ดูเหมือนเกี่ยวข้องกันเท่านั้น อาจมีเหตุผลสนับสนุนจากความเชื่อส่วนบุคคล ความเชื่อเกี่ยวกับทางศาสนา การเมือง หรือวัฒนธรรมที่แตกต่างไป เรื่องเหล่านี้นักวิชาการจะไม่ใช้อ้างอิง ผู้อ่านควรใช้วิจารณญานก่อนที่จะเชื่อเรื่องนั้นๆ ประเทศสหรัฐอเมริกามีหน่วยงานที่จะดูแล และกลั่นกรองเรื่องเหล่านี้โดยเฉพาะ

  The Branch Davidians
  ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีกลุ่มความเชื่อที่ผิดไปจากหลักศาสนามากมาย คนพวกนี้มักอ้างความคิด แนวคิดที่แปลกประหลาด และพยายามทุกอย่างเพื่อให้ทุกคนมาศรัทธาลัทธิของตน และใช้ผลประโยชน์จากบุคคลเหล่านั้นเพื่อตนเอง เช่น ผู้นำลัทธิมักมากในกาม ก็สอนว่ามีภรรยาได้หลายคน สาวกสาวอยากเข้าใกล้พระเจ้าต้องมีเพศสัมพันธ์กับผู้นำ ผู้นำอยากดัง คืออยากมีชื่อเสียง ผู้นำอยากสบาย สาวกต้องหาเงินทองมาสนับสนุนเป็นต้น หรือบางคนมีความต้องการหลายๆอย่างร่วมกันและสาวกไม่มีสิทธิ์ตรวจสอบพฤติกรรม เหล่านั้นเพราะเป็นสิทธิที่ผู้นำได้รับจากพระเจ้า เป็นต้น
  แต่ก็มีบางกลุ่มความเชื่อ เมื่อผู้นำหาเข็มทิศตัวเองไม่เจอ เจอตอเจอปัญหา นาวา ก็ล่ม...และผู้นำเหล่านั้นก็ชวนสาวกฆ่าตัวตาย เช่น
  - ปี 1978 ลัทธิ The People's Temple นำโดย สาธุคุณ จิม โจนส์ เขาและสาวกกินไซยาไนท์ที่ประเทศกาน่า เกือบพันคน เมื่อถึงทางตัน
  - ปี 1993 ลัทธิ The Branch Davidians หัวหน้าคือ เดวิด โคเรซ (David Koresh) ที่เมือง วาโก, เท็กซัส อเมริกา เผาตัวเอง ในตึกหลังหนึ่ง ตาย 83 คน
  - ปี 1994 ลัทธิ Solar Temple ยิงตัวเองตาย 73 คน พบที่ Quebec คานาดา
  - ต้นปี 1997ที่เมืองซานดิเอโก สหรัฐ มีศพชาย 18คน และหญิง 21 คน ที่บ้านพักคฤหาสน์...มีหัวหน้าชื่อ นายมาแชล แอปเปิ้ลไวท์ อายุ 66 ปีขณะนั้น กลุ่มนี้ใช้มีอาชีพรับจ้างเขียนโอมเพจให้นักธุรกิจ กลุ่มนี้ใช้ชื่อ โฮมเพจว่า"เฮฟเวน'สเกต" หรือ "ประตูสู่สวรรค์ " ( Heaven's Gate )
  เหตุการณ์ฆาตกรรมหมู่ผู้คลั่งลัทธิอีกคดีหนึ่งที่ทั่วโลกต่างจับตามากที่สุด เห็นจะเป็นคดีฆาตกรรมหมู่ที่วาโก เท็กซัส ในปี ค.ศ.1993 เนื่องจากเหตุการณ์ได้ถูกสื่อมวลชนมากมายถ่ายทอดให้ประชาชนชาวอเมริกันนับล้านคนได้ดูทางทีวี
  เหตุการณ์สังหารหมู่วาโก เป็นเหตุการณ์ที่ผู้นำลัทธิบรานซ์ ดาวิเดียนนาม เดวิด โคโรซ(David Koresh) และผู้ติดตาม ฆ่าตัวตายโดยการจุดไฟเผาเนื่องจากไม่อยากให้เจ้าหน้าที่บุกจับ ส่งผลให้เขาและสาวกตายกว่า 83 คน(จากรายงานของทางราชการพบศพ 79 ศพ)
  แต่กระนั้นคดีฆาตกรรมหมู่ครั้งนี้ภายหลังได้มีการพิสูจน์ว่าเป็นทฤษฎีสมคบคิด ซึ่งทางการปกปิดเอาไว้เนื่องจากมีสิ่งที่บ่บอกว่ากลุ่มบรานซ์ ดาวิเดียนไม่ได้ฆ่าตัวตาย หากเป็นเพราะการทำเกิดกว่าเหตุของเจ้าหน้าที่ที่ทำให้เกตุการณ์ลุลามจนเกิดโศกนาฏกรรมแบบนี้
  เรามาย้อนเหตุการณ์กันดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นในเวลานั้น

  เดวิด โคโรซ(David Koresh)
  หรือเวอร์นอน โฮเวลล์(Vernon Wayne Howell)
  เกิด 17 สิงหาคม 1959 ที่ฮิวสตัน เท็กซัส
  ตาย วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 1993 (รวมอายุ 33 ปี)ในเหตุการณ์ฆษตกรรมหมู่ที่วาโก
  เดวิด โคโรซเป็นผู้นำกลุ่มบรานซ์ ดาวิเดียนที่มีชีวิตไม่สวยหรูนัก เขาเกิดเมื่อ17 สิงหาคม 1959 ที่ฮิวสตัน เท็กซัส มีชื่อเดิมว่าเวอร์นอน โฮเวลล์ พ่อทอดทิ้งเขาในขณะยังเด็ก ต้องอยู่กับแม่ที่ติดเหล้าและชอบใช้ความรุนแรง และเมื่อแม่ได้แฟนใหม่ ก็เขี่ยเขาไปอาศัยอยู่กับย่า
  ชีวิตวัยเด็กของเดวิดนั้นช่างขมขื่นนัก เขาโดดเดี่ยว อีกทั้งการศึกษานั้นต่ำต้อย เมื่อโตขึ้นหน่อยก็เป็นเพียงนักดนตรีที่เล่นกันในคลับแถบแคลิฟอร์เนีย
  ช่วงต้นทศวรรษที่ 80 เวอร์นอน โฮเวลล์ ได้เข้าร่วมลัทธิบรานซ์ ดาวิเดียน ซึ่งเป็นลัทธินิกายหนึ่งที่แยกสายมาจากโบสถ์ เซเวนธ์ เดย์ แอดเวนติสต์(Seventhday Aduentist) ที่ก่อตั้งมาเมื่อศตวรรษที่ 19
  ลัทธิบรานซ์ ดาวิเดียนนั้นก่อตั้งโดยวิกเตอร์ ฮูเตฟฟ์(Victor Houteff) เป็นชาวบัลกาเรียที่อพยพมาอยู่ในอเมริกา แรกเดิมฮูเตฟฟ์และเหล่าสาวกลัทธิเซเวนธ์ เดย์ แอดเวนติสต์ก่อตั้งโบสถ์ในลอส แองเจลิส ต่อมาก็บ้ายปักหลักมาในหุบเขาคาเมลในเท็กซัส และเรียกโบสถ์ของพวกตนใหม่ว่า “ดาวินเดียน เซเวนธ์ เดย์” ฮูเตฟฟ์เสียชีวิตในปี 1955 และทิ้งโบสถ์แห่งนี้กับภรรยาฟลอเรนซ์มาดูแล ในปี 1959 ฟลอเรนซ์สูญเสียความศรัทธาจากเหล่าสมาชิกลัทธิเนื่องจากคำทำนายว่าวันพิพากษาโลกจะเกิดขึ้นเมื่อปี 22 เมษายน 1959 ซึ่งปรากฏว่าไม่เกิดขึ้นจริงและผิดพลาด ทำให้สมาชิกส่วนหนึ่งโดยมีผู้นำชื่อเบนจามิน โรเดน(Benjamin Roden)ก่อตั้งลัทธิใหม่เป็น “บรานช์ ดาวินเดียน” มาตั้งแต่บัดนั้น โดยมีความเชื่อเรื่องวันพิพากษาโลกเป็นพื้นฐาน
  ในปี 1978 เบน โรเดนก็เสียชีวิต และภรรยาของเขาโลอิสรับช่วงต่อ โดยเขาเปลี่ยนความเชื่อให้กับเหล่าสาวกว่า พระผู้ลงมาปลดปล่อยหรือพระเมสซิยาห์ นั้นเป็นผู้หญิง และเธอก็อ้างว่าเธอนั้นก็คือพระเมสซิยาห์
  ในปี 1981 เวอร์นอน โฮเวลล์ เข้ามาเป็นสมาชิกบรานช์ ดาวินเดียน ซึ่งเดิมที่พ่อแม่ของเขาเป็นผู้ชื่อนิกายนี้อยู่แล้ว ประกอบด้วยรูปร่างหน้าตาเขาหล่อเหลาและอายุยังน้อยเขาสามารถเข้าถึงตัวผู้นำลัทธิโลอิสจนผูกมัดใจเธอ จนมีลูกชายคนหนึ่งชื่อ จอร์จ โรเดน(Grorge Roden) และเขาก็จัดการเขี่ยจอร์จและภรรยาของเขาออกไป ซึ่งนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของความทะเยอทะยานของเขา
  ในปี 1984 เวอร์นอน โฮเวลล์ แต่งงานกับราเชล โจนส์(Rachel Jones) สาวน้อยอายุเพียง 14 ปีเท่านั้น เนื่องด้วยเขาหน้าตาดี บุคลิกดี และมนุษย์สัมพันธ์เยี่ยม เขาเริ่มสร้างบารมีด้วยการพูดโน้มนาวผู้คนรอบข้าง จนสมาชิกลัทธินับถือเขากว่าเจ้าลัทธิโลอิสเสียอีก ทำให้โฮเวลล์ และโลอิสมีความขัดแย้งกันอยู่บ่อยๆจนกระทั้งทั้งสองแยกจากกันในที่สุด
  ในปี 1986 ดูเหมือนว่าโฮเวลล์ นั้นเป็นชายที่ชอบมีภรรยาหลายคน เพราะในปีนั้นเขารับเด็กสาวสองคนมาเป็นภรรยาของเขา คาเรน ดอยส์(Karen Doyle) อายุ 13 ปี และน้องสาวของราเชล โจนส์ อายุเพียง 12 ปีเท่านั้น จากนั้นเขาก็ยังมีภรรยาเพิ่มขึ้นอีกชื่อ โรบิน บันส์(Robyn Bunds) อายุ 17 ปี ทั้งหมดอายุไม่ถึง 18 ปี และภรรยาของเขานั้นส่วนใหญ่มาจากญาติพี่น้องและลูกสาวของสมาชิกบรานช์ ดาวิเดียนนั่นเอง
  ทำไมโฮเวลล์ ถึงได้ภรรยาพวกนี้จากเหล่าสาวกนี่ได้ นั้นเพราะโฮเวลล์ได้สอนสาวกว่าตัวเขาคือผู้รับคำสั่งจากเบื้องบนมาปลดทุกข์ เขาคือตัวแทนของเหล่าพระองค์ที่มาหว่านเมล็ดพันธุ์ใหม่ของมนุษย์ ภายหลังวันพิพากษาโลก เผ่นพันธุ์ใหม่เหล่านี้จะเป็นผู้รอดชีวิตและฟื้นฟูโลกใหม่
  โฮเวลล์ บอกว่าพระเจ้ากำหนดให้เขาต้องมีภรรยา 140 คน
  ในเดือนพฤศจิกายน ปี 1987 โฮเวลล์ พร้อมสมาชิก 8 คน ถูกจับข้อหาพยายามฆ่าจอร์จ โรเดนและภรรยา เนื่องจากจอร์จโรเดน ต้องการอำนาจของแม่คืนจนเกิดมีการยิงต่อสู้กัน โฮเวลล์ ถูกจำคุก 5 เดือน แต่กระนั้นหลังเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้โฮเวลล์ ก็ได้เป็นผู้นำบรานซ์ ดาวิเดียนโดยสมบูรณ์
  ในปี 1987 โฮเวลล์ยังออกกฎหมายใหม่เรียกว่า “แสงใหม่” มาเทศน์ต่อสมาชิกเมื่อเดือนสิงหาคม กฎนั้นมีอยู่ว่าห้ามสมาชิกผ็ชายหลับนอนกับภรรยาเพื่อการถือศิลที่จะไปสู่สรวงสวรรค์ด้วยร่างกายที่บริสุทธิผุดผ่องโดยจะสามารถไปใช้ชีวิตทางรสเพสได้ในสวรรค์อย่างเต็มที่ โดยมีเขาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ในนิคมบรานซ์ เนื่องจากเขาเป็นตัวแทนของพระเจ้า และด้วยกฎนี้เองทำให้เขาสามารถร่วมเพศกับผู้หญิงทุกคนในนิคมนี้แต่เพียงผู้เดียว
  ใช่ว่าสาวกคนอื่นจะเห็นด้วยกับโฮเวลล์ เพราะบางคนได้หนีออกมาจากนิคมและแฉให้สังคมภายนอกได้รับรู้ความคิดบ้ากามของเจ้าลัทธินี้ นั้นเองทำให้ลัทธิบรานซ์ ดาวิเดียนเริ่มเสื่อมศรัทธาจากหลายๆ ประเทศ ที่ครั้งหนึ่งเคยโด่งดังไปถึงญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ มาบัดนี้กลายเป็นลัทธิเล็กๆ เท่านั้น
  ในปี 1990 เวอร์นอน โฮเวลล์ เปลี่ยนชื่อเป็นเดวิด โคเรซ และใช้วิธีการสอนสมาชิกด้วยวิธีล้างสมอง โดนเริ่มใส่โปรแกรมภาพความรุนแรง ความโหดร้ายต่างๆ จากภาพยนต์และสารคดีให้แก่สมาชิกได้ชมทุกๆ วัน เพื่อให้มีความเชื่อฝังหัวว่าวาระสุดท้ายของโลกใกล้มาถึงแล้ว
  ในระหว่างนี้เองเดวิดเริ่มได้รับหนังสือเตือนจากทางราชการว่า ลัทธินี้ทำผิดกฎหมาย
  ในนิคมของเดวิด นอกเหนือจากเดวิดที่มีอำนาจสูงสุดที่นี่แล้วยังมีสตีฟ ชไนเดอร์(steve Schneider) เป็นคนรับผิดชอบในการจัดระเบียบบริหารกันอย่างดี มีการจัดหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยผลิตอาหาร หน่วยอนามัย การจัดวางหน่วยเหล่านี้ทำให้นิคมของเดวิดไม่จำเป็นต้องติดต่อกับโลกภายนอกนามนับปีเลยทีเดียว
  ในเดือนพฤษภาคม ปี 1992 เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานควบคุมสุรา ยาสูบ และอาวุธ(ATE) เริ่มตรวจสอบนิคมของเดวิดอย่างเป็นทางการ โดยตั้งข้อหาว่าลัทธินี้ซ่อมสุมอาวุธอย่างผิดกฎหมาย และลัทธิบรานซ์ ดาวินเดียนเริ่มเป็นทีรู้จักกันอย่างต่อเนื่อง มีการขุดคุ้ยเรื่องราวของลัทธินี้ตีแผ่ จากอดีตสมาชิกที่หลบหนีออกมาจากนิคมแห่งนั้น
  หนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับตั้งชื่อ เดวิด โคเรซ ว่า ผู้นำวิกลจริต
  ก่อนจะถึงเหตุการณ์ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 1993 ทางตำรวจปะทะสาวกของลัทธิลัทธิบรานซ์ ดาวินเดียนอย่างต่อเนื่องนานหลายวัน ทั้งสองฝ่ายต่างคุมเชิงกันไม่เคลื่อนไหว สาวกของเดวิดอยู่นิคม ส่วนฝ่ายเจ้าหน้าที่คุมเชิงอยู่หุบเขาคาเมลนานถึง 49 วัน ทั้งสองฝ่ายต่างใช้สงครามประสาท ฝ่ายเจ้าหน้าที่ปิดล้อมพื้นที่และตัดน้ำตัดไฟตัดโทรศัพท์และส่องไฟสปอตไลต์แรงสูงไปตามอาคารต่างๆ ของนิคมเพื่อกดดันสาวกไม่ให้หลับนอน ส่งผลให้สมาชิกลัทธิของเดวิดส่งตัวคนชรา 14 คน และเด็ก 21 คนออกจากนิคม
  ในขณะที่ในนิคมนั้นยังมีสาวกคนอื่นๆ อีกจำนวนหนึ่ง พวกเขาจะไม่ยอมให้ตำรวจจับกุม ฝ่ายของเดวิดใช้การตอบโต้ทางจดหมายขู่ว่าเขาจะฆ่าตัวตายทั้งหมด
  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 1993 เวลาเช้า 9.30 น. เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานควบคุมสุรา ยาสูบ และอาวุธ(ATE) ของรัฐบาลสหรัฐจำนวนกว่าร้อยนาย บุกเข้ารายล้อมอาณาเขตบริเวณนิคมของลัทธิลัทธิบรานซ์ ดาวินเดียน เจ้าหน้าที่กว่าร้อยนายนั้นมีความสามารถการสู้รบอยู่ในระดับสูง สามารถทำลายกองทัพทั้งกองทัพ โดยตามแผนการที่วางไว้ตอนแรกพวกเขาต้องการจับกุมตัวเดวิด โคเรซเท้านั้น ส่วนภารกิจลองคือการปลดปล่อยสมาชิกลัทธิที่รัฐบาลอ้างว่าถูกกักขังมากกว่า 100 คน ในจำนวนนี้มีเด็กผู้หญิงและเด็กมากกว่า 50 คน และหนึ่งในนั้นมีภรรยาและลูกของเดวิดรวมอยู่ด้วย
  แต่เหตุการณ์ไม่คาดฝัน เพราะทางฝ่ายลัทธิก็ได้ยิงตอบโต้ และแล้วก็ยิงต่อสู้ระหว่างสองฝ่ายก็เกิดขึ้น เสียงปืนมีทั้ง ปืนพก ไรเฟิล และปืนกล การยิงต่อสู้ดำเนินราว 45 นาที ก่อนที่เหตุการณ์จะจบลงเมื่อมีเจ้าหน้าที่ 4 นานเสีนชีวิต และอีก 16 นายได้รับบาดเจ็บ ส่วนฝ่ายลัทธิบรานซ์ ดาวินเดียนเสียชีวิต 6 คน ต่อจากนั้นฝ่ายตำรวจก็ใช้รถหุ้มเราะบุกเข้าไปในเขตนิคมเพื่อทำลายอาคารที่กลุ่มมือปืนนิคมซุ่มซ่อนอยู่ จากนั้นก็มีการปะทะอีกระลอก มีผู้วิ่งออกจากอาคารที่ซ่อน 3 คน สองคนถูกยิง อีกคนถูกควบคุมตัว
  หลังจากการต่อสู้จบลง ฝ่ายลัทธิบรานซ์ ดาวินเดียนพยายามติดต่อเจ้าหน้าที่ต้องหมายเลขฉุกเฉิน 911 เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่หยุดยิง แต่เจ้าหน้าที่ยังระดมยิงต่อเนื่องและพยายามบุกเข้าไปในอาคารนิคม เหตุการณ์เหล่านี้ไม่ได้ถูกบันทึกลงในสำนวนการสอบสวน แต่ทางฝ่ายผู้รอดชีวิตยืนยันว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริง
  เวลา 11.00 น. มีการขอให้เจ้าหน้าที่ FBI ให้เข้ามาเจรจาเพื่อประวิงเวลาในการวางแผนต่อไป ราว 3 ชั่วโมงต่อมาเจ้าหน้าที่เจรจาก็มาถึง ในการเจรจานั้นเดวิดขอให้ฝ่ายเจ้าหน้าที่ให้เผยแพร่การเทศน์ของเขากระจายเสียงไปทั่วสถานีวิทยุดัลลัสเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับฟัง และขอสัมภาษณ์กับนักข่าว CNN โดยแลกกับการปล่อยตัวเด็ก 1 หรือ 2 ตนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน
  วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 1993 ระหว่างที่ทั้งสองฝ่ายคุมเชิงอยู่หุบเขาคาเมล เดวิดก็ปล่อยตัวเด็กออกมาจำนวนหนึ่งเพื่อแลกกัยการออกอากาศคำเทศนาของเขา โดยใช้ไฟฉุกเฉิน(เพราะเจ้าหน้าที่ตัดไฟตัดโทรศัพท์) ในคำเทศนาของเดวิดตอนนั้นเขาอ้างว่าเขาคิอ “เมสซิยาห์” พระผู้ลงมาปลดปล่อยทุกข์เข็ญ ซึ่งเป็นภารกิจครั้งที่สองหลังการเสด็จลงมาจากสวรรค์ครั้งแรกของพระเยซู และเขารจะเป็นแกะดวงตราดวงที่ 7 ซึ่งจะทำให้โลกถึงกาลอวสานตามบทคำพิพากษาโลกในพระคัมภีร์
  19 เมษายน 1993 ในที่สุดการคุมเชิงก็สิ้นสุดลง เมื่อเจ้าหน้าที่ตัดสินใจนำกำลังบุกเข้าไปในนิคมก่อนเช้าเล็กน้อย ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ได้ประกาศผ่านเครื่องกระจายเสียงอย่างดังว่าให้ทางสมาชิกบรานซ์ ดาวิเดียนทั้งหมดยอมจำนนและออกจากอาคารของนิคมทั้งหมด แต่ก็ไร้ผล ไม่มีการโต้ตอบออกมาจากฝ่ายของนิคม ในวันนั้นเจ้าหน้าที่ใช้กำลังเต็มเป็นกองทัพมีทั้งทางพื้นดินและอากาศ มีการนำรถถังแบบ M60 A1 เข้าไปเปิดทางและยิงถล่มกำแพงอาคารเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่หน่วยอื่นได้ยิงแก๊สน้ำตาเข้าไปก่อนที่จะนำกำลังเข้าจู่โจม และทันทีที่เข้าหน้าที่บุกเข้าไปเสียงการยิงตอบโต้ก็ดังขึ้นไปทั่ว ไม่นานก็เกิดเพลิงไหม้ตามอาคารต่างๆ อย่างรวดเร็ว(สาเหตุเพราะแรงลมบริเวณนั้นแรงมาก) จนทำให้อาคารนิคมเสียหายเกือบทั้งหมทด
  ก่อนสิ้นเสียงปืนระลอกสุดท้ายในราวเที่ยง เจ้าหน้าที่ประกาศครั้งสุดท้ายให้สมาชิกบรานช์ ดาวิเดียนทั้งหมดวางอาวุธและยอมให้จับกุม หลังจากนั้นสมาชิกเพียง 9 คนเดินออกจากอาคาร ก่อนที่จะมีเสียงปืนอีกระลอกใหญ่ดังออกจากฝั่งอาคาร ทั้งสองฝ่ายต่างสู้กันท่ามกลางเปลวไฟที่ยังลุกไหม้ต่อไป จนกระทั้งเหตุการณ์สงบลงในที่สุด
  ในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ก็ทำการสำรวจเคลียร์พื้นที่เพื่อตรวจสอบความเสียหายและค้นหาศพผู้เสียชีวิตที่คาดว่าน่าจะติดอยู่ในอาคารเหล่านั้น เจ้าหน้าที่ได้พบกับร่างที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นของเดวิดและสตีฟ ชไนเดอร์ ไหม้ดำๆ ในที่ๆ เคยเป็นโถงห้องห้องหนึ่ง ตามห้องต่างๆพบศพของเหล่าสมาชิกหลายคนของบรานช์ ดาวิเดียน สิ่งที่สลดอย่างที่สุดคงจะเห็นไม่เกินซากศพมากจำนวนหนึ่งในห้องที่มีผนังคอนกรีตหนาและสูง(ห้องหลบภัย) คาดว่าเป็นสมาชิกของเด็กและผู้หญิงที่ทั้งหมดเอามารวมกันไว้อยู่ในสภาพไหม้เกรียมซึ่งมีมากถึง 41 ศพ
  หลังจากการค้นพบศพเสร็จสิ้น มีการสรุปยอดของศพที่ค้นพบทั้งหมดในหุบเขาคาเมล ของฝ่ายลัทธิบรานซ์ ดาวิเดียนทั้งหมดมีจำนวน 79 ศพ เป็นศพผู้ใหญ่ 58 ศพ เด็กอีก 21 ศพ ในจำนวนนั้นมีศพของเดวิด โคเรชรวมอยู่ด้วย(พิสูจน์โดยฟัน สาเหตุถูกยิงที่ศีรษะ)

  จากหนังสือเกมอำนาจปริศนา โดยดาณุภา สำนักพิมพ์ดอกหญ้า  ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น