Legacy

ตัวแทนจำหน่าย Protandim Nrf1/Nrf2 สินค้านำเข้าจากประเทศอเมริกา Lifevantage สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร ☎️ :: 082-236-4928 Line ID :: pla-prapasara

11 กุมภาพันธ์ 2557

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับภาษาเวียดนาม SWU


ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับภาษาเวียดนาม   SWU 

 


 
 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 


 
 
คลิก เอกสารฉบับเต็ม  เพื่อดูงานวิจัยฉบับเต็ม



การวิเคราะห์เปรียบต่างการสร้างคำในภาษาเวียดนามและภาษาไทย / เหงียน ถิ กิม เจา.

URL:  เอกสารฉบับเต็ม
Abstract
 
 
 
การวิเคราะห์เปรียบเทียบระบบเสียงภาษาเวียตนามถิ่นใต้ กับภาษาไทยมาตรฐาน / Huynh Van Phuc.
 
URL:  เอกสารฉบับเต็ม
 


 
 การศึกษาเปรียบเทียบสำนวนเวียดนามกับสำนวนไทย / วู ถิ กิม จี.
 
URL:  เอกสารฉบับเต็ม
abstract







ขอบคุณที่มา  ::        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เรียบเรียงโดย  ::   ประภัสรา  โคตะขุน  ;   http://prapasara.blogspot.com
 


การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น