Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

11 กุมภาพันธ์ 2557

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับภาษาเวียดนาม SWU


ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับภาษาเวียดนาม   SWU 

 


 
 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 


 
 
คลิก เอกสารฉบับเต็ม  เพื่อดูงานวิจัยฉบับเต็มการวิเคราะห์เปรียบต่างการสร้างคำในภาษาเวียดนามและภาษาไทย / เหงียน ถิ กิม เจา.

URL:  เอกสารฉบับเต็ม
Abstract
 
 
 
การวิเคราะห์เปรียบเทียบระบบเสียงภาษาเวียตนามถิ่นใต้ กับภาษาไทยมาตรฐาน / Huynh Van Phuc.
 
URL:  เอกสารฉบับเต็ม
 


 
 การศึกษาเปรียบเทียบสำนวนเวียดนามกับสำนวนไทย / วู ถิ กิม จี.
 
URL:  เอกสารฉบับเต็ม
abstractขอบคุณที่มา  ::        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เรียบเรียงโดย  ::   ประภัสรา  โคตะขุน  ;   http://prapasara.blogspot.com
 


การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น