Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

20 พฤศจิกายน 2555

ตัวอย่างวิจัยวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

ตัวอย่างวิจัยวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

 

 

 

 

ตัวอย่างวิจัยวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาปีที่ 1

http://www.prapasara.co.uk/ScienceResearchM.1.html

 

 

ตัวอย่างวิจัยวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาปีที่ 2

http://www.prapasara.co.uk/ScienceResearchM.2.html

 

 

ตัวอย่างวิจัยวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาปีที่ 3

http://www.prapasara.co.uk/ScienceResearchM.3.html

 

 

ตัวอย่างวิจัยวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาปีที่ 4

http://www.prapasara.co.uk/ScienceResearchM.4.html

 

 

ตัวอย่างวิจัยวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาปีที่ 5

http://www.prapasara.co.uk/ScienceResearchM5.html

 

 

ตัวอย่างวิจัยวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาปีที่ 6

http://www.prapasara.co.uk/ScienceResearchM.6.html

 

 

ตัวอย่างวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์

http://www.prapasara.co.uk/ResearchScience.html

 

 

ตัวอย่างวิจัยวิชาเคมี

http://www.prapasara.co.uk/ChemicalResearch1.html

 

 

ตัวอย่างวิจัยวิชาชีววิทยา

http://www.prapasara.co.uk/BiologyResearch.html

 

 

ตัวอย่างวิจัยวิชาฟิสิกส์

http://www.prapasara.co.uk/PhysicsResearch.html

 

 

ตัวอย่างวิจัยวิชาฟิสิกส์ เรื่อง คลื่น

http://www.prapasara.co.uk/PhysicsResearch1.html


หมายเหตุ  การเข้าดูวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลายท่านบอกว่าดูได้เฉพาะปก *** 

ดูได้ครบทุกบทนะคะ


ท่านจะสามารถเข้าดูงานวิจัยได้ทั้ง 5 บทและคัดลอกข้อมูลในส่วนที่ท่านต้องการเอาไปใช้ได้ค่ะ...โดยเลือกตามเมนูด้านซ้ายมือ จะปรากฏดังรูปภาพ
 
 
 
 
บางท่านมีปัญหามองไม่เห็นเมนูด้านซ้ายมือ  ให้ท่านคลิก
สัญลักษณ์ ดังรูปภาพข้างล่างนี้ค่ะ
 
 
 

 
 
 
 


เมนูด้านซ้ายมือ ก็จะปรากฏ ดังรูปภาพข้างล่างนี้ค่ะ
 
 
 

ถ้างานวิจัยเปิดไม่ได้ แสดงว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านไม่มีโปรแกรม   Adobe Acrobat Reader ค่ะ
วิธีการโหลดและการติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Reader


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น