Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

28 พฤศจิกายน 2555

ตัวอย่างวิจัยคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

ตัวอย่างวิจัยคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
ตัวอย่างวิจัยคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

http://www.prapasara.co.uk/MathsResearchP.6.html

 

 

ตัวอย่างวิจัยคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

http://www.prapasara.co.uk/MathsResearchP.5.html

 

 

ตัวอย่างวิจัยคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

http://www.prapasara.co.uk/MathsResearchP.4.html

 

 

ตัวอย่างวิจัยคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

http://www.prapasara.co.uk/MathsResearchP.3.html

 

 

ตัวอย่างวิจัยคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

http://www.prapasara.co.uk/MathsResearchP.2.html

 

 

ตัวอย่างวิจัยคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 
 
ตัวอย่างวิจัยคณิตศาสตร์ ระดับอนุบาล
 
 
 
 
 

การเข้าดูงานวิจัยฉบับเต็มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

http://www.prapasara.co.uk/MahasarakhamResearchFulltext.html

www.prapasara.co.uk

กลุ่มใน Facebook วิจัยในชั้นเรียน&การประเมินข้าราชการครู เพื่อให้มีวิทยฐานะ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น