Legacy

ตัวแทนจำหน่าย Protandim Nrf1/Nrf2 สินค้านำเข้าจากประเทศอเมริกา Lifevantage สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร ☎️ :: 082-236-4928 Line ID :: pla-prapasara

10 ธันวาคม 2556

การระบุผู้มีสิทธิ์รับเงิน ชพค.การระบุผู้มีสิทธิ์รับเงิน ชพค.1. กรณีไม่ระบุ ผู้มีสิทธิรับเงิน ( ผู้มีสิทธิได้รับเงินฌาปนกิจตามลำดับ ก่อน-หลัง ดังนี้ )

  • คู่สมรสที่ชอบด้วยกฏหมาย
  • บุตรที่ชอบด้วยกฏหมาย
  • บุตรบุญธรรม
  • บุตรนอกสมรสที่บิดารับรองแล้ว
  • บิดา-มารดา

2. ถ้าไม่มี 1. - ผู้อยู่ในอุปการะอย่างบุตร

3. ถ้าไม่มี 2. - ผู้อุปการะ

*กรณีต้องการะบุผู้มีีสิทธิรับเงิน : ให้ระบุตามลำดับ ด้านบน

-------------------------------------------------------------ที่มา  ::   http://www.otepbangkok.com/index4.html


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น