Legacy

ตัวแทนจำหน่าย Protandim Nrf1/Nrf2 สินค้านำเข้าจากประเทศอเมริกา Lifevantage สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร ☎️ :: 082-236-4928 Line ID :: pla-prapasara

10 ธันวาคม 2556

การแจ้งย้าย/เปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงาน ชพค.


การแจ้งย้าย/เปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงาน ชพค.  1. กรอกแบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงาน             (ชพค.21)
  2. สำเนา บัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ                              1   ฉบับ
  3. สำเนา ทะเบียนบ้าน                                                         1   ฉบับ
  4. คำสั่งการโอนย้าย                                                            1  ชุดที่มา. ::   http://www.otepbangkok.com/index4.html


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น