Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

01 พฤษภาคม 2554

เจ้าชายวิลเลี่ยม แต่งงาน เคท มิดเดิลตัน

เจ้าชายวิลเลี่ยม แต่งงาน เคท มิดเดิลตัน


เจ้าชายวิลเลี่ยม แต่งงาน
เจ้าชายวิลเลี่ยม แต่งงาน เคท มิดเดิลตัน


ขบวนรถเจ้าชาย
ขบวนรถเจ้าชายวิลเลี่ยม - เจ้าชายแฮร์รี่


ขบวนรถเจ้าชาย
ขบวนรถเจ้าชายวิลเลี่ยม - เจ้าชายแฮร์รี่

ขบวนรถเจ้าชาย
ขบวนรถเจ้าชายวิลเลี่ยม - เจ้าชายแฮร์รี่


ขบวนรถเจ้าชาย
ขบวนรถเจ้าชายวิลเลี่ยม - เจ้าชายแฮร์รี่


เจ้าชายวิลเลียม
เจ้าชายวิลเลียม


เจ้าชายวิลเลียม - เจ้าชาบแฮร์รี่
เจ้าชายวิลเลียม - เจ้าชายแฮร์รี่


เจ้าชายวิลเลียม - เจ้าชายแฮร์รี่
เจ้าชายวิลเลียม - เจ้าชายแฮร์รี่


พิธีเสกสมรสเจ้าชายวิลเลียม - เคท มิดเดิลตัน
เจ้าชายวิลเลียม - เจ้าชายแฮร์รี่ ทักทายแขกที่มาร่วมพิธีเสกสมรส

พิธีเสกสมรสเจ้าชายวิลเลียม - เคท มิดเดิลตัน
ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินด้วย


สมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่ 2
สมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่ 2


สมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่ 2 - เจ้าฟ้าชายฟิลิป ดยุคแห่งเอดินบะระ
สมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่ 2


สมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่ 2 - เจ้าฟ้าชายฟิลิป ดยุคแห่งเอดินบะระ

เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ และ คามิลลา พาร์กเกอร์ โบลส์ พระชายา

สมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่ 2 - เจ้าฟ้าชายฟิลิป ดยุคแห่งเอดินบะระ
เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ และ คามิลลา พาร์กเกอร์ โบลส์ พระชายา

ขบวนรถเคท มิดเดิลตัน
ขบวนรถเคท มิดเดิลตัน


ขบวนรถเคท มิดเดิลตัน
ขบวนรถเคท มิดเดิลตันขบวนรถเคท มิดเดิลตัน
ขบวนรถเคท มิดเดิลตันเคท มิดเดิลตัน
เคท มิดเดิลตัน สวมชุดเจ้าสาวที่ออกแบบโดย Sarah Berton ครีเอทีฟ ไดเร็คเตอร์ ของห้องเสื้อ Alexander McQueen


เคท มิดเดิลตัน
เคท มิดเดิลตัน เดินเข้ามหาวิหาร โดยมี ปิปปา มิดเดิลตัน น้องสาวถือชายชุดเจ้าสาวเดินตามเคท มิดเดิลตัน
เคท มิดเดิลตัน


เคท มิดเดิลตัน
เคท มิดเดิลตัน


เคท มิดเดิลตัน
เคท มิดเดิลตัน


เคท มิดเดิลตัน
เคท มิดเดิลตัน


เคท มิดเดิลตัน
เคท มิดเดิลตัน พร้อม ไมเคิล มิดเดิลตัน ผู้เป็นบิดา


เคท มิดเดิลตัน
เคท มิดเดิลตัน เดินเข้ามาข้างในพร้อม ไมเคิล มิดเดิลตัน ผู้เป็นบิดา


เกาะติด เจ้าชายวิลเลี่ยม แต่งงาน เคท มิดเดิลตันเกาะติด เจ้าชายวิลเลี่ยม แต่งงาน เคท มิดเดิลตันเคท มิดเดิลตัน
เคท มิดเดิลตัน พร้อม ไมเคิล มิดเดิลตัน ผู้เป็นบิดา


เกาะติด เจ้าชายวิลเลี่ยม แต่งงาน เคท มิดเดิลตัน
เจ้าชายแฮรี่ - เจ้าชายวิลเลียม - เคท มิดเดิลตัน - ไมเคิล มิดเดิลตัน


เกาะติด เจ้าชายวิลเลี่ยม แต่งงาน เคท มิดเดิลตัน
เจ้าชายแฮรี่ - เจ้าชายวิลเลียม - เคท มิดเดิลตัน - ไมเคิล มิดเดิลตัน


เกาะติด เจ้าชายวิลเลี่ยม แต่งงาน เคท มิดเดิลตัน
ภาพถ่ายมุมสูงภายในมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์


เจ้าชายวิลเลียม - เคท มิดเดิลตัน
เจ้าชายวิลเลียม - เคท มิดเดิลตัน

เจ้าชายวิลเลียม - เคท มิดเดิลตัน
เจ้าชายวิลเลียม - เคท มิดเดิลตัน

เจ้าชายวิลเลียม - เคท มิดเดิลตัน
เจ้าชายวิลเลียม - เคท มิดเดิลตัน กล่าวปฏิญาณตนในพิธีเสกสมรส

เจ้าชายวิลเลียม - เคท มิดเดิลตัน
เจ้าชายวิลเลียม ทรงสวมพระธำมรงค์ให้กับ เคท มิดเดิลตัน


เจ้าชายวิลเลียม - เคท มิดเดิลตัน
เจ้าชายวิลเลียม - เคท มิดเดิลตัน

เจ้าชายวิลเลียม - เคท มิดเดิลตัน
เจ้าชายวิลเลียม - เคท มิดเดิลตัน


เจ้าชายวิลเลียม - เคท มิดเดิลตัน
อาร์คบิชอป โรแวน วิลเลียมส์ ประกาศให้ เจ้าชายวิลเลียม - เคท มิดเดิลตัน เป็นสามีภรรยาโดยถูกต้อง


เจ้าชายวิลเลียม - เคท มิดเดิลตัน
เจ้าชายวิลเลียม เจ้าหญิงแคทเธอรีน


เจ้าชายวิลเลียม - เคท มิดเดิลตัน
เจ้าชายวิลเลียม เจ้าหญิงแคทเธอรีน


เจ้าชายวิลเลียม - เคท มิดเดิลตัน
เจ้าชายวิลเลียม เจ้าหญิงแคทเธอรีน

เจ้าชายวิลเลียม - เคท มิดเดิลตัน
เจ้าชายวิลเลียม เจ้าหญิงแคทเธอรีน


 เจ้าชายวิลเลียม - เคท มิดเดิลตัน
เจ้าชายวิลเลียม เจ้าหญิงแคทเธอรีน


 เจ้าชายวิลเลียม - เคท มิดเดิลตัน
เจ้าชายวิลเลียม เจ้าหญิงแคทเธอรีน


 เจ้าชายวิลเลียม - เคท มิดเดิลตัน
เจ้าชายวิลเลียม เจ้าหญิงแคทเธอรีน ประทับรถม้าพระที่นั่งไปยังพระราชวังบักกิงแฮม


เจ้าชายวิลเลียม เจ้าหญิงแคทเธอรีน ประทับรถม้าพระที่นั่งไปยังพระราชวังบักกิงแฮม


 เจ้าชายวิลเลียม - เคท มิดเดิลตัน
เจ้าชายวิลเลียม เจ้าหญิงแคทเธอรีน ประทับรถม้าพระที่นั่งไปยังพระราชวังบักกิงแฮม

เจ้าชายวิลเลียม เคท มิดเดิลตัน
พระราชวงศ์ เสด็จออก ณ สีหบัญชรพระราชวังบักกิงแฮม

เจ้าชายวิลเลียม เคท มิดเดิลตัน
พระราชวงศ์ เสด็จออก ณ สีหบัญชรพระราชวังบักกิงแฮม

เจ้าชายวิลเลียม เคท มิดเดิลตัน
เจ้าชายวิลเลียม เจ้าหญิงแคทเธอรีน เสด็จออก ณ สีหบัญชรพระราชวังบักกิงแฮม

เจ้าฟ้าชายชาร์ล
พระราชวงศ์ เสด็จออก ณ สีหบัญชรพระราชวังบักกิงแฮมพระราชวงศ์ เสด็จออก ณ สีหบัญชรพระราชวังบักกิงแฮม

เจ้าชายวิลเลียม เคท มิดเดิลตัน


เจ้าชายวิลเลียม ทรงจุมพิต พระชายา

เจ้าชายวิลเลียม เคท มิดเดิลตัน

เจ้าชายวิลเลียม เจ้าหญิงแคทเธอรีน

เจ้าชายวิลเลียม เคท มิดเดิลตัน

เจ้าชายวิลเลียม เจ้าหญิงแคทเธอรีน

เจ้าชายวิลเลียม เคท มิดเดิลตัน

เจ้าชายวิลเลียม ทรงจุมพิต เจ้าหญิงแคทเธอรีน พระชายา
สำหรับงานพิธีเสกสมรสระหว่าง เจ้าชายวิลเลียม - เคท มิดเดิลตัน ซึ่งมีแขกราชวงศ์ บุคคลที่มีชื่อเสียง และประชาชนเข้าร่วมรอชมพิธีกันอย่างมาก ซึ่งพิธีเสกสมรสมีขึ้นภายในมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ โดยแขกที่เดินทางมาร่วมพิธีสำดับต้น ๆ อาทิ เดวิด เบคแฮม พร้อมภรรยา วิกตอเรีย, เอลตัน จอห์น, โรแวน อัตคินสัน , เชลซี เดวี แฟนสาวของเจ้าชายแฮร์รี และ นายกรัฐมนตรีเดวิด คาเมรอน พร้อมภริยา ตามมาด้วย คาโรล มิดเดิลตัน พร้อม เจมส์ มิดเดิลตัน น้องชายของ เคท มิดเดิลตัน
โดยพิธีเริ่มต้นขึ้นในช่วงบ่ายของวันที่ 29 เมษายน (ตามเวลาของประเทศไทย) นำโดยรถขบวนของ เจ้าชายวิลเลียม และเจ้าชายแฮร์รี พระอนุชา วิ่งเข้าสู่มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ โดยมีประชาชนต้อนรับเสด็จฯ รอบมหาวิหาร ซึ่ง เจ้าชายวิลเลียม ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารของหน่วยไอริชการ์ด ซึ่งเป็นชุดสีแดงสด โดยชุดดังกล่าวเป็นชุดเครื่องแบบทหารเช่นเดียวกับที่เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ พระบิดา ทรงฉลองพระองค์ในพิธีอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงไดอานาเมื่อปี 2524
ขณะที่เจ้าชายแฮร์รี ที่เป็นเพื่อนเจ้าบ่าว ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารของเหล่าทหารม้า และเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารเรือ ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินเข้ามายังมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ด้วย โดยฉลองพระองค์ผ้าไทย

หลังจากนั้น เจ้าฟ้าชายชาร์ลส พร้อม คามิลลา ปาร์กเกอร์ โบว์ลส ดัชเชสส์แห่งคอร์นวอลล์ เสด็จพระราชดำเนินถึงยังมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ ตามด้วย สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ที่เสด็จมาพร้อมกับเจ้าชายฟิลิป พระสวามี โดยทรงฉลองพระองค์และพระมาลาสีเหลืองสดใส

ทางด้าน เคท มิดเดิลตัน ในชุดแต่งงานสีขาว พร้อม ไมเคิล มิดเดิลตัน ผู้เป็นบิดา เดินทางออกจากโรงแรมกอริง โดยรถยนต์โรลส์ รอยส์สีดำ โดยได้โบกมือทักทายประชาชนขณะรถเคลื่อนเข้าสู่มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ และ เคท มิดเดิลตัน ได้ลงรถเข้าสู่มหาวิหารพร้อมกับ ไมเคิล มิดเดิลตัน และมีนักร้องประสานเสียงร้องต้อนรับ

หลังจากนั้นก็เข้าสู่พิธีปฏิญาณตนในพิธีเสกสมรส โดย อาร์คบิชอป โรแวน วิลเลียมส์ ประมุขแห่งคริสตจักรนิกายเชิร์ช ออฟ อิงแลนด์ เป็นผู้ทำพิธี ต่อจากนั้น เจ้าชายวิลเลียมทรงสวมพระธำมรงค์ให้กับ เคท มิดเดิลตัน หลังจากนั้นได้ประกาศให้คู่เป็นสามีภรรยาโดยถูกต้อง หลังจากนั้นก็มีการประทานโอวาทแก่ เจ้าชายวิลเลียม - เคท มิดเดิลตัน และนักร้องประสานเสียงบรรเลงเพลงประสานเสียงสรรเสริญพระเจ้า และปิดท้ายด้วยเพลงชาติอังกฤษ "God Save the Queen"

หลังจากนั้น เจ้าชายวิลเลียม พร้อมด้วย เคท มิดเดิลตัน พระชายา ทรงพระดำเนินออกจากมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ ประทับรถม้าพระที่นั่งไปยังพระราชวังบักกิงแฮม พร้อมทรงโบกพระหัตถ์ทักทายประชาชนที่เฝ้ารอรับเสด็จ ก่อนจะเสด็จออก ณ สีหบัญชรพระราชวังบักกิงแฮม ตามแบบอย่างพระราชบิดาและพระราชมารดาเมื่อ 30 ปีก่อน โดยเจ้าชายวิลเลียม ได้จุมพิตพระชายาถึง 2 ครั้ง ท่ามกลางเสียงโห่ร้องยินดีของประชาชนนับแสนที่รอเฝ้าชมพระบารมีทั้งนี้ สำนักพระราชวังบัคกิ้งแฮม ได้ออกแถลงการณ์ เนื่องด้วยสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งอังกฤษ ทรงแต่งตั้งให้เจ้าชายวิลเลียม เป็นดยุคแห่งเคมบริดจ์ เอิร์ลแห่งสตาร์ตเฮิร์น และบารอนคาร์ริกเฟอร์กัส พร้อมทรงแต่งตั้งนางสาวเคท มิดเดิลตัน เป็นดัชเชสแห่งเคมบริดจ์ และใช้ชื่อว่า เจ้าหญิงวิลเลียมแห่งเวลส์ตามพระนามของสวามีด้วย


จากนั้น "ดัชเชสแห่งเคมบริดจ์" พระอิสริยยศใหม่ ของ เคท มิดเดิลตัน ที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ได้เปลี่ยนสวมชุดราตรียาว ผ้าแพรสีขาวงาช้าง ที่ออกแบบโดย ซาราห์ เบอร์ตัน ครีเอทีฟไดเรกเตอร์ ของห้องเสื้ออเล็กซานเดอร์แมคควีน อีกครั้ง มาร่วมพิธีเฉลิมฉลองงานเสกสมรส ณ พระราชวังบัคคิงแฮม ในช่วงค่ำวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่น เป็นการส่วนพระองค์ร่วมกับแขกผู้ทรงเกียรติ 300 คน โดยมีเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ เป็นเจ้าภาพ ขณะที่เจ้าชายวิลเลียม ฉลองพระองค์ด้วยชุดสูทสีดำ และผูกหูกระต่าย


ส่วนสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 เสด็จออกจากพระราชวัง ไปพักผ่อนเป็นการส่วนพระองค์ ในอีกสถานที่หนึ่ง เพื่อเปิดทางให้คนหนุ่มสาวได้ฉลองกันอย่างเต็มที่
แขกที่มาร่วมพิธีเสกสมรสเจ้าชายวิลเลียม - เคท มิดเดิลตัน
แขกที่มาร่วมพิธีเสกสมรสเจ้าชายวิลเลียม - เคท มิดเดิลตัน
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ โดยเว็บไซต์เทเลกราฟ ของอังกฤษ และสำนักข่าวบีบีซี (BBC) รายงานว่า ผู้คนเริ่มทยอยเดินทางเข้าสู่บริเวณถนน The Mall ซึ่งเป็นถนนที่ขบวนรถม้าพระที่นั่งจะเคลื่อนผ่านแล้ว โดยแต่ละคนต่างแต่งตัวด้วยสีสันธงชาติของอังกฤษ บางคนก็เพ้นท์หน้าเป็นสีธงชาติ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองพิธีเสกสมรสของราชวงศ์ในครั้งนี้ รวมทั้งมีการนับเวลาถอยหลังสู่การเริ่มพิธีกันอย่างคึกคัก และมีการจำหน่ายหมายกำหนดการงานพิธีในราคาเล่มละ 2 ปอนด์ เพื่อนำเงินเข้ามูลนิธิเจ้าชายวิลเลียมและเจ้าชายแฮร์รี่ด้วย


ส่วนการรักษาความปลอดภัยในราชพิธีเสกสมรสครั้งนี้ แขกที่มาร่วมงาน 1,900 คนนั้น ส่วนใหญ่ก่อนที่จะเข้าไปในมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์นั้น จะต้องถูกตรวจประวัติ บัตรผ่านและเครื่องตรวจโลหะด้านความปลอดภัย โดยวางกำลังตำรวจในเครื่องแบบไว้ 5,000 คน เพราะตำรวจกำลังเฝ้าติดตามผู้ก่อการร้ายชาวไอริช กลุ่มศาสนาหัวรุนแรง และ ผู้ชุมนุมประท้วงต่อต้านราชวงศ์ อย่างไรก็ตาม นางคริสตีน โจนส์ ผู้บัญชาการตำรวจสกอตแลนด์ยาร์ด กล่าวว่า ยังไม่พบภัยคุกคามจากการก่อการร้าย แต่ก็ต้องเฝ้าระวังเอาไว้เพื่อความปลอดภัย


และเมื่อเวลา 20.30 น. ของวันที่ 28 เมษายน ตามเวลาท้องถิ่น บริเวณหน้าพระตำหนักคลาเรนซ์ เฮาส์ เจ้าชายวิลเลียม รัชทายาทลำดับที่ 2 แห่งราชวงศ์อังกฤษ ได้ปรากฏพระองค์ต่อพสกนิกร ก่อนพิธีเสกสมรสจะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ ท่ามกลางความประหลาดใจของประชาชนที่มาเฝ้าคอยจับจองพื้นที่รับขบวนเสด็จ
รายงานระบุว่า เจ้าชายวิลเลียม ทรงพูดคุยและจับมือทักทาย กับพสกนิกรอย่างเป็นกันเอง ซึ่งประชาชนต่างตะโกนแสดงความยินดีดังกึกก้อง ขณะที่เจ้าชายแฮร์รี พระอนุชา ซึ่งเสด็จมาพร้อมกัน กล่าวชื่นชมและขอบคุณประชาชนด้วยความจริงใจ


สำหรับหมายกำหนดการงานพิธีเสกสมรส ในวันนี้ (29 เมษายน) มีรายละเอียดและเวลาตามเวลาของประเทศอังกฤษ (ช้ากว่าเมืองไทย 6 ชั่วโมง) ดังนี้


08.15 น. แขกที่ได้รับเชิญเข้าร่วมพิธีในมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ ทยอยเข้าสู่มหาวิหาร รวมถึงครอบครัวเคท มิดเดิลตัน และเพื่อนร่วมมหาวิทยาลัยของทั้งคู่


10.20 น. ราชวงศ์ต่าง ๆ จากทั่วโลก เดินทางมาถึงมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ และนั่งประจำที่


10.27 น. แม่และน้องชายของเคท มิดเดิลตัน เดินทางจากโรงแรมกอริ่ง ถึงมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ และราชวงศ์จากประเทศต่าง ๆ ก็ยังคงทยอยเดินทางเข้ามาเรื่อย ๆ


10.40 น. เจ้าชายวิลเลียมและเจ้าชายแฮร์รี่ทรงเตรียมตัวสำหรับงาน ในโบสถ์เอ็ดมันด์


10.51 น. เคท มิดเดิลตัน เดินทางออกจากโรงแรมกอริ่งสู่มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ และจะได้พบกับ ปิ๊ปปา มิดเดิลตัน น้องสาวที่ทำหน้าที่เป็นเพื่อนเจ้าสาวที่นั่น


11.00 น. พิธีเสกสมรสเริ่มต้นขึ้น คู่บ่าว-สาว กล่าวคำสัตย์ปฎิญาณ


12.15 น. พิธีเสกสมรสในมหาวิหารสิ้นสุดลง เคท มิดเดิลตัน ออกมาจากมหาวิหารในฐานะ เจ้าหญิงแคเธอรีน และขบวนรถม้าพระที่นั่งก็เริ่มเคลื่อนขบวนสู่พระราชวังบัคกิ้งแฮม


12.40 น. ขบวนเคลื่อนเข้าสู่พระราชวังบัคกิ้งแฮม และราชวงศ์อังกฤษจะเดินทางมาถึงพร้อม ๆ กัน


13.25 น. เจ้าชายวิลเลียม และเจ้าหญิงแคเธอรีน ปรากฎกายที่ระเบียงพระราชวังบัคกิ้งแฮม ท่ามกลางพสกนิกรที่รอชมภาพหวาน นั่นคือเจ้าชายวิลเลียมจุมพิตเจ้าหญิง


13.30 น. เจ้าชายวิลเลียม และเจ้าหญิงแคเธอรีน ทรงนั่งเครื่องบินแอร์ฟอร์ส


17.00 น. ครอบครัวของเคทจะเข้าร่วมงานเลี้ยงที่จัดขึ้นที่โรงแรมกอริ่ง เพื่อเฉลิมฉลองกับแขกที่ไม่ได้เข้าร่วมพิธีเสกสมรสในมหาวิหาร (ไม่มีการถ่ายทอดสด)


19.00 น. เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ทรงจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำ สำหรับพระสหายของเจ้าชายและเจ้าหญิง รวมถึงครอบครัว รวมกว่า 650 ชีวิต

เจ้าชายวิลเลียม - เคท พบปะและขอบคุณทุกฝ่าย

เหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้น ที่พิธีเสกสมรสระหว่างเจ้าชายวิลเลียม และ เคท มิดเดิลตัน จะเริ่มต้นขึ้นท่ามกลางบรรดาประชาชนมากมายที่ต่างรอชมพิธีเสกสมรสที่ยิ่งใหญ่แห่งปีงานนี้ ไม่ว่าจะเป็นประชาชนที่หลั่งไหลไปชมกันแบบใกล้ชิดที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ หรือประชาชนหลายประเทศทั่วโลกที่รอชมการถ่ายทอดสดงานพิธีเสกสมรสกันแบบใจจดใจจ่อ ซึ่งงานนี้ก็คงเป็นงานที่สร้างความปลื้มปิติยินดีกันไปทั่วโลก


แต่ที่ปลื้มปิติยินดีมากกว่าใครในโลกใบนี้ เห็นจะเป็นเจ้าชายวิลเลียม และเคท มิดเดิลตัน คู่รักบันลือโลก พระเอก-นางเอกของงาน ที่ดูเหมือนจะมีความสุขเป็นพิเศษและปลามปลื้มใจที่สุดที่พิธีเสกสมรสกำลังจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงบ่ายของวันนี้แล้ว (ตามเวลาประเทศไทย) และคาดว่าจะมีประชาชนรอชมพิธีเสกสมรสอันยิ่งใหญ่นี้กว่า 2 พันล้านคนทั่วโลกเลยทีเดียว


โดยเมื่อวันที่ 28 เมษายนที่ผ่านมา ก่อนพิธีเสกสมรสจะเริ่มต้นขึ้นเพียง 1 วัน เจ้าชายวิลเลียมและเคท มิดเดิลตัน ยังคงเตรียมพร้อมสำหรับงานยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตงานนี้ และปรากฎตัวท่ามกลางสื่อมวลชนและประชาชนบริเวณถนน The Mall ที่รอชมพิธีเสกสมรสกันตั้งแต่เมื่อคืน ซึ่งเจ้าชายวิลเลียมได้ทรงทักทายกับประชาชนในบริเวณนั้นเป็นเวลาหลายนาที ด้วยความหวังว่าประชาชนจะร่วมชมขบวนรถม้าพระที่นั่งในวันนี้


ส่วนเจ้าสาว เคท มิดเดิลตัน ก็ได้เดินทางมาถึงกรุงลอนดอนพร้อมกับแม่และน้องสาวเมื่อวานนี้เช่นกัน และได้ทักทายสื่อมวลชนและประชาชนที่รอต้อนรับกันอยู่บริเวณหน้าโรงแรมกอริ่ง ซึ่งเป็นโรงแรมหรูกลางกรุงลอนดอนที่ เคท มิดเดิลตัน จะได้เข้าพักและใช้ชีวิตโสดเฉกเช่นสามัญชนเป็นคืนสุดท้าย ก่อนที่จะกลายเป็นเจ้าหญิง


ทั้งนี้ เจ้าชายวิลเลียม และ เคท มิดเดิลตัน ยังได้ส่งสารแสดงความขอบคุณต่อทุกฝ่าย และเปิดเผยรายละเอียดพิธีการภายในมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์เล็กน้อย โดยสารดังกล่าวได้มีใจความว่า "เราทั้งสองมีความปิติยินดีที่พวกท่านให้ความสนใจเราสองคนอย่างมากมายนับตั้งแต่ได้ประกาศหมั้น และปลื้มใจที่พวกท่านจะร่วมเฉลิมฉลองพิธีเสกสมรสของเรา ซึ่งจะเป็นวันที่เราทั้งสองมีความสุขที่สุดวันหนึ่ง เราจึงอยากจะถือโอกาสนี้ ขอบคุณทุกท่านอย่างสุดซึ้ง สำหรับความรักความเมตตาที่มีให้เรามาโดยตลอด"


นอกจากนี้ เคท มิดเดิลตัน ยังเปิดเผยว่า ในการกล่าวปฏิญาณต่อหน้าพระพักตร์สมเด็จพระราชินีอลิซาเบ็ธและพระบรมวงศานุวงศ์ รวมถึงแขกกว่า 1,900 คนที่เข้าร่วมงานนี้นั้น เธอจะไม่กล่าวคำปฏิญาณว่า "จะเคารพและเชื่อฟังสามี" เหมือนกับที่กล่าวกันทั่วไป แต่เธอจะขอกล่าวคำปฏิญาณว่า "เธอจะรัก ให้เกียรติ และอยู่เคียงข้าง เจ้าชายวิลเลียมตลอดไป"


ส่วนเรื่องเครื่องแต่งกายที่ใช้ในงานพิธีเสกสมรส ที่เป็นที่จับตามองจากประชาชนทั่วโลกนั้น ได้มีการเปิดเผยออกมาแล้วว่า เจ้าชายวิลเลียมจะทรงชุดเครื่องแบบทหาร ยศพันเอก แห่งหน่วยไอริชการ์ด ขณะที่ เจ้าชายแฮร์รี พระอนุชาของเจ้าชายวิลเลียม ซึ่งเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวนั้น จะทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารของเหล่าทหารม้า และเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ พระบิดา จะทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารเรือ ส่วนเครื่องแต่งกายของ เคท มิดเดิลตัน นั้น ยังคงไม่มีการเปิดเผยรายละเอียด และให้ประชาชนได้เห็นด้วยตาตัวเองในวันงานเท่านั้น


ส่วนการเข้าชมขบวนพิธีเสกสมรสระหว่างเจ้าชายวิลเลียมและ เคท มิดเดิลตัน นั้น มีการคาดกันว่า จะมีประชาชนทั้งชาวอังกฤษ และต่างชาติ รวมแล้วกว่า 600,000 คน เข้าร่วมเฉลิมฉลองพิธีที่ยิ่งใหญ่นี้ และจะมีผู้ชมอีกมากกว่า 2 พันล้านคนทั่วโลกติดตามชมการถ่ายทอดสดไปพร้อม ๆ กันเจ้าชายวิลเลียม เคท มิดเดิลตัน
พระราชวังบัคกิ้งแฮม


พระราชวังบัคกิ้งแฮม

[ 28 เมษายน] อังกฤษซ้อมใหญ่ พิธีเสกสมรส เจ้าชายวิลเลียม - เคท


ทหารอังกฤษ เตรียมความพร้อมครั้งสุดท้าย ก่อนงานพิธีเสกสมรส เจ้าชายวิลเลียม และ เคท มิดเดลตัน


ทหารอังกฤษ กว่า 1,000 นาย ร่วมการซ้อมใหญ่ เพื่อเตรียมความพร้อมครั้งสุดท้าย ในช่วงเช้ามืดของวันพุธที่ 27 เมษายน ตามเวลาท้องถิ่น ก่อนพีธีเสกสมรสของเจ้าชายวิลเลียม รัชทายาท ลำดับที่ 2 แห่งอังกฤษ และ น.ส.เคท มิดเดลตัน จะเริ่มขึ้นในวันศุกร์นี้ บริเวณเส้นทางสู่ มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ สถานที่ประกอบพีธีเสกสมรส


โดยเมื่อวันอังคาร มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ ถูกปิดเพื่อการเตรียมการทำการตกแต่งสถานที่ , การจัดดอกไม้ , การซ้อม , การแสดงและจัดเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อรองรับผู้ที่จะเดินทางมาร่วมงาน นับล้านคน


ขณะที่ เจ้าชายวิลเลียม พร้อมด้วย เคท มิดเดลตัน จะเสด็จไปยังมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ เพื่อฝึกซ้อมราชพิธีเป็นการส่วนพระองค์ ร่วมกับ บาทหลวง พ่อแม่เจ้าสาว และเจ้าชายแฮร์รี่ ในช่วงเย็น และนอกจากทหารที่ทำการรักษาความปลอดภัยบนเส้นทางเสด็จแล้ว คาดว่า จะยังมีเจ้าหน้าที่ทหารอีกกว่า 500 นาย ในการรักษาความปลอดภัยพื้นที่โดยรอบ


[27 เมษายน] ตำรวจนับหมื่น อารักขาพิธีเสกสมรสเจ้าชาย


อังกฤษ ระดมกำลังตำรวจติดอาวุธ อารักขาพิธีเสกสมรสเจ้าชายวิลเลียม กับพระคู่หมั้น เคต มิดเดิลตัน ขณะที่โบสถ์เวสต์มินสเตอร์ ถูกแปลงโฉมเป็นป้อมปราการสำหรับพิธียิ่งใหญ่


เดลีเมล์ สื่อใหญ่ของเมืองผู้ดี รายงานว่า รัฐบาลอังกฤษ ได้มีการสั่งระดมเจ้าหน้าที่ติดอาวุธ และไม่ติดอาวุธ คอยให้การอารักขาสมาชิกพระราชวงศ์ และแขกวีไอพีจากต่างประเทศ ในพิธีเสกสมรสของเจ้าชายวิลเลียม ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายนนี้ อย่างเต็มที่ โดยรายงานระบุว่า ตำรวจนครบาลประมาณ 5,000 นาย มีหน้าที่อารักขาในช่วงการประกอบพิธีในวันที่ 29 เมษายน โดยในจำนวนนี้ มีหน่วยเชี่ยวชาญพิเศษด้านการค้นหาและสุนัขดมกลิ่น รวมถึงหน่วยเคลื่อนที่เร็ว 1,000 นาย คอยตรวจตราความสงบเรียบร้อย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ร้าย


นอกจากนี้ รายงานยังระบุอีกว่า หน่วยรบพิเศษทางอากาศ หรือ SAS ได้เตรียมพร้อมรับมือกับความเป็นไปได้ว่าจะเกิดภัยคุกคามจากผู้ก่อการร้าย เช่นกัน โดยมีเฮลิคอปเตอร์ชินุค อย่างน้อย 3 ลำ ได้รับคำสั่งให้นำหน่วยรบพิเศษเข้าเตรียมพร้อม และยังมีนักเรียนนายร้อยอีก 350 นาย ประจำการอยู่ตามจุดผ่านแดนที่สำคัญ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนด้วย รวมถึง จะห้ามพวกที่มีพฤติกรรมชอบสะกดรอยตามสมาชิกราชวงศ์ และพวกที่มีรายชื่ออยู่กับศูนย์ประเมินภัยคุกคาม เข้าเมืองเวสต์มินสเตอร์ ในช่วงประกอบพิธี ตลอดจนมีพลแม่นปืนประจำการอยู่ในจุดสำคัญของโบสถ์เวสต์มินสเตอร์ และตลอดเส้นทางขบวนเสด็จฯ
ลอนดอนแต่งร้านรับงานพิธีเสกสมรสเจ้าชาย


บรรดาร้านค้าตามย่านช็อปปิ้งที่สำคัญในกรุงลอนดอนของอังกฤษต่างประดับตกแต่งหน้าร้าน หลากหลายรูปแบบ เตรียมต้อนรับงานพระราชพิธีเสกสมรสของเจ้าชายวิลเลียม และเคท มิดเดิลตัน


ธงชาติอังกฤษจำนวนมากถูกแขวนไว้เหนือท้องถนนในย่านเวสต์เอนด์ ใจกลางกรุงลอนดอนของอังกฤษ ซึ่งคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากช่วงปกติราว 500,000 คนเข้ามาเยี่ยมชมร้านค้าต่างๆในย่านนี้ ในช่วงสุดสัปดาห์ 4 วัน ซึ่งจะมีการจัดพิธีพระราชพิธีเสกสมรสของเจ้าชายวิลเลียมและเคท มิดเดิลตัน ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายนนี้ โดยทั่วประเทศจะมีการประดับตกแต่งด้วยธงชาติ เพื่อแสดงความรู้สึกยินดีต่องานมงคลที่จะเกิดขึ้น


ขณะที่บรรดาร้านค้าต่างพากันประดับตกแต่งหน้าร้านให้เข้ากับบรรยากาศงานพระราชพิธีเสกสมรส เช่นที่ศูนย์การค้า แห่งหนึ่งที่ซึ่งตกแต่งเป็นด้านหลังของรถฮันนีมูนพระที่นั่งของเจ้าชายวิลเลียม และว่าที่เจ้าหญิงเคท โดยมีสติ๊กเกอร์ หลายแบบติดอยู่บนรถ รวมถึงข้อความ "กฎระเบียบของฉันเป็นอย่างไรบ้าง" ซึ่งเป็นการดัดแปลงมาจากข้อความ ที่นิยมติดไว้บนรถบรรทุกที่ว่า "การขับรถของฉันเป็นอย่างไรบ้าง" นอกจากนี้ยังมีหุ่นจำลองพระราชินีกำลังโบกพระหัตถ์ กับเค้กแต่งงานที่สูงหลายชั้น
[26 เมษายน] เผยเส้นทางขบวนรถม้า-แผนที่นั่งงานพิธีเสกสมรสเจ้าชายวิลเลียม


เมื่อวันที่ 24 เมษายนที่ผ่านมา เว็บไซต์เดอะซัน ของอังกฤษ เปิดเผยว่า สำนักพระราชวังแห่งอังกฤษเผยแผนผังที่นั่งพิธีเสกสมรสระหว่างเจ้าชายวิลเลียม และ เคท มิดเดิลตัน ในมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ และเส้นทางขบวนรถม้าพระที่นั่ง ในงานพิธีเสกสมรสที่จะจัดขึ้นในวันที่ 29 เมษายน นี้


โดยแผนผังที่นั่งภายในมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ ได้จัดเป็นสัดส่วนตามลำดับความสำคัญ ดังนี้


จตุรัสชิดแท่นพิธีทิศใต้ ได้แก่ พระบรมวงศานุวงศ์ และราชวงศ์ต่างชาติ


จตุรัสชิดแท่นพิธีทิศเหนือ ได้แก่ ครอบครัวมิดเดิลตัน ครอบครัวสเปนเซอร์ และพระสหายของเจ้าชายวิลเลียมและเคท


ปีกโบสถ์ทิศเหนือ ได้แก่ พระสหายของเจ้าชายวิลเลียมและเคท


ปีกโบสถ์ทิศใต้ ได้แก่ ผู้นำประเทศ ตัวแทนทางการทูต และเครือญาติของเคท มิดเดิลตัน


ที่นั่งชิดวงประสานเสียงทิศเหนือ ได้แก่ ตัวแทนทางศาสนา และพระสหายของเจ้าชายวิลเลียมและเคท มิดเดิลตัน


ที่นั่งชิดวงประสานเสียงทิศใต้ ได้แก่ คณะรัฐมนตรี และพระสหายของเจ้าชายวิลเลียมและเคท มิดเดิลตัน


ทางเดินยาวจากประตูถึงแท่นพิธีทิศเหนือ ได้แก่ แขกของเจ้าชายแห่งเวลส์ และสมาชิกราชาคณะคริสตศาสนา
ทางเดินยาวจากประตูถึงแท่นพิธีทิศใต้ ได้แก่ ตัวแทนทางศาสนา และสมาชิกราชาคณะคริสตศาสนา
แผนที่เส้นทางที่ขบวนรถม้าพระที่นั่งจะเคลื่อนผ่าน


แผนที่เส้นทางที่ขบวนรถม้าพระที่นั่งจะเคลื่อนผ่าน


ส่วนเส้นทางขบวนรถม้าพระที่นั่งที่จะเคลื่อนขบวนจากพระราชวังบัคกิ้งแฮม ไปยังมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์นั้น จะเริ่มจากพระราชวังบัคกิ้งแฮมเวลาประมาณ 10.50 น. มุ่งตรงไปตามถนน The Mall แล้วเลี้ยวขวา ที่จตุรัสทราฟัลการ์ ไปตามถนน Whitehall มุ่งตรงไปยังจตุรัสรัฐสภา แล้วเลี้ยวซ้ายสู่มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์เวลาประมาณ 11.00 น. และเมื่อเสร็จพิธีแล้ว (ประมาณ 12.15 น.) ขบวนรถม้าก็จะเคลื่อนขบวนกลับโดยใช้เส้นทางเดิม ก่อนจะไปฉลองพิธีเสกสมรสท่ามกลางประชาชนหลายแสนคนที่หน้าพระราชวังบัคกิ้งแฮม ประมาณ 13.25 น. ซึ่งเจ้าชายวิลเลียมและเคทจะปรากฏพระองค์บนระเบียงพระราชวัง และประชาชนก็จะได้เห็นเจ้าชายวิลเลียมจุมพิตเคทที่นั่น และการกลับสู่พระราชวังบัคกิ้งแฮมในครั้งนั้น ก็จะเป็นครั้งแรกที่ เคท มิดเดิลตัน จะเข้าสู่พระราชวังบัคกิ้งแฮมในฐานะเจ้าหญิงอย่างเต็มตัว


ทั้งนี้ การท่องเที่ยวอังกฤษ คาดว่า ในวันที่ 29 เมษายนนี้ จะมีประชาชนจากหลายประเทศหลั่งไหลเข้ามาในกรุงลอนดอนเพื่อชมพระราชพิธีเสกสมรสอันยิ่งใหญ่ที่รอคอยกันมานาน โดยคาดว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมชมขบวนรถม้าพระที่นั่งเฉียดล้านคนเลยทีเดียว


[25 เมษายน] เผยรายชื่อแขกที่เข้าร่วมพิธีเสกสมรส เจ้าชายวิลเลียม-เคท


เมื่อวันที่ 25 เมษายน เว็บไซต์เดอะซัน ของอังกฤษ เปิดเผยรายชื่อแขกกว่า 1,900 คน ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมพิธีเสกสมรส เจ้าชายวิลเลียม แห่งอังกฤษ และพระคู่หมั้น เคท มิดเดิลตัน ที่จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่ 29 เมษายนนี้


สำหรับแขกที่ได้รับเชิญเข้าร่วมพิธีเสกสมรสในครั้งนี้ ประกอบด้วย กษัตริย์และราชินีจากหลายประเทศ เช่น กษัตริย์และราชินีแห่งบัลกาเรีย มาเลเซีย นอร์เวย์ กรีซ, สุลต่านแห่งบรูไน, มกุฎราชกุมารแห่งบาห์เรน อาบูดาบี ยูโกสลาเวีย, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, และเจ้าชายเจ้าหญิงจากอีกหลายประเทศ ยกเว้นกษัตริย์แห่งกัมพูชา และมกุฎราชกุมารแห่งบาห์เรน ที่งานนี้ยังไม่ตอบรับการเชิญเข้าร่วมพิธีแต่อย่างใด


ส่วนแขกส่วนตัวของเจ้าชายวิลเลียม และเคท มิดเดิลตัน ได้แก่ พระบรมวงศานุวงศ์แห่งอังกฤษ ครอบครัวและญาติของเคท มิดเดิลตัน เพื่อนสนิท คนรักเก่าของเจ้าชายวิลเลียมและเคท เลขาส่วนตัว เพื่อนร่วมสถาบัน พี่เลี้ยงของเจ้าชายวิลเลียม รวมถึงเดวิด และวิคตอเรีย เบ็คแฮม, โรวาน แอตคินสัน (มิสเตอร์บีน) และภรรยา ก็ได้รับการเชิญให้มาเข้าร่วมในงานนี้ในฐานะพระสหายคนสนิทของเจ้าชายวิลเลียมด้วย


นอกจากนี้ ยังมีนายกรัฐมนตรีเดวิด คาเมรอน และภริยา, อดีตนายกรัฐมนตรีจอห์น เมเยอร์, เกรกอรี่ แอลเลน ครูสอนโยคะของเคท, ไรอัน เนเลอร์ บุรุษไปรษณีย์, เพื่อนบ้านของเคท, ชาน ชิงกาเดีย เจ้าของร้านค้าในหมู่บ้านของเคท, มาร์ติน ฟิดเลอร์ คนขายเนื้อในหมู่บ้านของเคท เป็นต้น


สำหรับพระราชพิธีเสกสมรสระหว่างเจ้าชายวิลเลียม และเคท มิดเดิลตัน จะจัดขึ้นในวันที่ 29 เมษายนที่จะถึงนี้ ที่มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยจะมีการถ่ายทอดสดให้ชมความยิ่งใหญ่ไปทั่วโลก

เจ้าชายวิลเลี่ยม แต่งงาน


ลำดับพระราชพิธีเสกสมรส เจ้าชายวิลเลียมส์ - เคท มิดเดิลตัน


เผยกำหนดการพระราชพิธีเสกสมรส ระหว่าง เจ้าชายวิลเลียมส์ และ เคท มิดเดิลตัน พระคู่หมั้นแล้ว จัดพิธีทางศาสนาในโบสถ์เวสต์มินสเตอร์ และมีพระราชพิธีเลี้ยงฉลองโดยสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธที่ 2 ในช่วงเที่ยง


สำนักพระราชวังเซนต์ เจมส์ ได้เผยกำหนดเผยกำหนดการพระราชพิธีเสกสมรส ระหว่าง เจ้าชายวิลเลียมส์ และ เคท มิดเดิลตัน ว่า พระราชพิธีทางศาสนาจะเริ่มต้นในช่วง 11.00 น. ของวันที่ 29 เมษายน 2554 โดย เคท มิดเดิลตัน จะเดินทางมาจากพระราชวังบัคกิ้งแฮมโดยรถลีมูซีน และมาต่อรถเทียมม้าแก้ว ที่ เจ้าหญิงไดอานา เคยประทับนั่งสมัยที่เข้าพระราชพิธีเสกสมรสกับ เจ้าฟ้าชายชาร์ลส เมื่อ 30 ปีที่แล้ว โดยเธอจะเดินทางมาเคียงคู่กับ ไมเคิล บิดาวัย 61 ปีของเธอ


หลังจากส่งตัวเจ้าสาวเข้าโบสถ์แล้ว พิธีทางศาสนาจะเริ่มขึ้น โดยพระสันตปาปาแห่งแคนเทอเบอรี่ จะเป็นผู้ประกอบพิธีสมรสให้กับ เจ้าชายวิลเลียมส์ และ เคท มิดเดิลตัน หลังจากนั้น ทั้งคู่ จะเดินทางโดยรถม้าเปิดประทุนไปตามทางกลับไปยังพระราชวังบัคกิ้งแฮม เพื่อไปร่วมงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสที่จัดโดยสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธที่ 2 โดยในระหว่างทาง ได้เปิดให้ประชาชนเข้าร่วมแสดงความยินดีกับทั้งสองพระองค์ตลอดสองข้างทางของทางพระดำเนิน เฉกเช่นเดียวกับที่ เจ้าฟ้าชายชาร์ลส และ เจ้าหญิงไดอานา ได้ปฏิบัติเมื่อ 30 ปีก่อน


และหลังจากเสร็จสิ้นงานเลี้ยงในช่วงเที่ยง เจ้าชายวิลเลียมส์ และ เคท มิดเดิลตัน จะเสด็จไปยังระเบียงแห่งความทรงจำที่ เจ้าฟ้าชายชาร์ลส และ เจ้าหญิงไดอานา ได้ประทับริมฝีปากจูบดูดดื่ม ณ ที่แห่งนั้น และจูบแสดงความรักต่อกันตามธรรมเนียมของคู่แต่งงานใหม่


ซึ่งในช่วงเย็น เจ้าฟ้าชายชาร์ลส ได้ประทานจัดงานพระราชพิธีเลี้ยงฉลองในหมู่เครือราชวงศ์และเพื่อนสนิทของ เจ้าชายวิลเลียมส์ และ เคท มิดเดิลตัน เท่านั้น และในวันรุ่งขึ้น ทั้ง เจ้าชายวิลเลียมส์ และ เคท มิดเดิลตัน จะเดินทางไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ในทันที


เจ้าชายวิลเลียมส์ และ เคท มิดเดิลตัน ยังได้ประทานให้สัมภาษณ์กับสื่อว่า ทั้งพระองค์และพระคู่หมั้นตั้งพระทัยไว้ว่าหลังจากแต่งงานจะขอใช้ชีวิตคู่สองคนเฉกเช่นครอบครัวของสามัญชนทั่วไป พระองค์ไม่ต้องการให้มีการอารักขาที่เข้มแข็ง มีผู้ติดตามมากมายเหมือนดั่งตอน เจ้าฟ้าชายชาร์ลส และ เจ้าหญิงไดอานา ที่มีผู้ติดตามกว่า 150 คน และทำให้ทั้งคู่ต้องห่างเหินกันไปโดยปริยาย ทั้งนี้ วันพระราชพิธีเสกสมรสระหว่าง เจ้าชายวิลเลียมส์ และ เคท มิดเดิลตัน ทางการอังกฤษได้กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการของสหราชอาณาจักรอีกด้วย


ประวัติ เคท มิดเดิลตัน - เจ้าชายวิลเลี่ยม


วิดีโอ YouTubeวิดีโอ YouTubeวิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube
วิดีโอ YouTube
วิดีโอ YouTube
วิดีโอ YouTube
วิดีโอ YouTube
วิดีโอ YouTube
วิดีโอ YouTube
วิดีโอ YouTube
วิดีโอ YouTube
วิดีโอ YouTube


Prince William
เจ้าชายวิลเลี่ยม - เคท มิดเดิลตัน

Prince William
เจ้าชายวิลเลี่ยม - เคท มิดเดิลตัน

Prince William
เจ้าชายวิลเลี่ยม - เคท มิดเดิลตัน

Prince William
เจ้าชายวิลเลี่ยม - เคท มิดเดิลตัน

Prince William
เจ้าชายวิลเลี่ยม - เคท มิดเดิลตัน


Prince William
เจ้าชายวิลเลี่ยม - เคท มิดเดิลตัน          เจ้าชายวิลเลี่ยม ประกาศแต่งงาน เคท มิดเดิลตัน แฟนสาวที่คบหามานานถึง 8 ปี

เจ้าชายวิลเลียม พระชนมายุ 28 พรรษา พระโอรสองค์โต ในเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ มกุฎราชกุมารอังกฤษและเจ้าหญิงไดอานา ผู้ล่วงลับ กับ เคท มิดเดิลตัน ธิดาของเศรษฐีผู้ประกอบการที่สร้างธุรกิจขึ้นมาด้วยตนเอง และอยู่ในวัย 28 ปี เช่นกัน ได้ประกาศหมั้นหมาย ต่อสาธารณชน เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 ระหว่างการให้สัมภาษณ์ รายการทีวีรายการหนึ่ง ร่วมกับ เคท มิดเดิลตัน หลังมีแถลงการณ์จากจากสำนักพระราชวัง แคลเรนซ์ เฮาส์ ประกาศให้ทราบถึงการหมั้นกันของเจ้าชายวิลเลียม กับ เคท มิดเดิลตัน และพิธีอภิเษกสมรส จะมีขึ้นในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2554
โดย เจ้าชายวิลเลียม เปิดเผยว่า ได้ทำการหมั้นหมายกับ เคท มิดเดิลตัน เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 ระหว่างเสด็จไปท่องเที่ยวประเทศเคนยา เป็นการส่วนพระองค์ โดยใช้แหวนหมั้น ซึ่งเป็นแหวนพลอยล้อมเพชร และเป็นแหวนวงเดียวกับที่ เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ มอบให้แก่ เจ้าหญิงไดอานา เมื่อปี พ.ศ. 2524

นอกจากนี้ เจ้าชายวิลเลียม ยังกล่าวว่า เขารู้สึกตื่นเต้นมากเกี่ยวกับการหมั้นของเขากับ เคท มิดเดิลตัน และรอคอยที่จะใช้ชีวิตที่เหลือของพระองค์กับเธอ และจะเริ่มคิดเกี่ยวกับการมีลูก หลังจากแต่งงานแล้วในปีหน้า


ประวัติ สมเด็จเจ้าฟ้าชายวิลเลียมแห่งเวลส์ หรือ เจ้าชายวิลเลี่ยม

สมเด็จเจ้าฟ้าชายวิลเลียม อาร์เธอร์ ฟิลิป หลุยส์ แห่งเวลส์ ทรงประสูติเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2525 ณ โรงพยาบาลเซนต์มารีส์ เขตแพดดิงตัน ทางตะวันตกของกรุงลอนดอน เป็นพระโอรสองค์โตในเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ และ เจ้าหญิงไดอานา เจ้าหญิงผู้ล่วงลับ มีพระอนุชา 1 พระองค์ คือ เจ้าชายแฮร์รี่ แห่งเวลส์

เจ้าชายวิลเลี่ยม ได้เข้าศึกษาระดับมหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัย St. Andrews ในสาขาภูมิศาสตร์ และที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้นี่เอง ที่พระองค์ทรงได้พบกับ เคท มิดเดิลตัน คู่หมั้นของ เจ้าชายวิลเลี่ยม และได้คบหาดูใจกันมาเป็นเวลากว่า 8 ปี

หลังจบการศึกษา เจ้าชายวิลเลี่ยม ได้เข้ารับราชการในกองพันทหารม้าบลูส์แอนด์รอยัลส์ ของกรมทหารม้ารักษาวังแห่งกองทัพบกอังกฤษ และได้ทรงหมั้นหมายกับ เคท มิดเดิลตัน และจะเข้าพิธีอภิเษกสมรส ในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2554ประวัติ เคท มิดเดิลตัน

เคท มิดเดิลตัน หรือ แคธเธอรีน เอลิซาเบธ เคท มิดเดิลตัน ว่าที่พระชายาของเจ้าชายหนุ่มรูปงามแห่งราชวงศ์อังกฤษ เกิดเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2525 ณ โรงพยาบาล รอยัล เบิร์กไชร์ เมืองรีดดิ้ง มณฑลเบิร์กไชร์ เป็นธิดาสาวคนโตของ ไมเคิล ฟรานซิส มิดเดิลตัน กับ แครอล เอลิซาเบธ มิเดิลตัน เจ้าของธุรกิจส่วนตัวผู้ร่ำรวยทางตอนใต้ของสหราชอาณาจักร โดย เคท มิดเดิลตัน ยังมีน้องร่วมสายเลือดอีก 2 คน

หลัง เคท มิดเดิลตัน จบการศึกษาจากวิทยาลัย Marlborough เคท มิดเดิลตัน ก็ได้เข้าศึกษาต่อในสาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ ที่มหาวิทยาลัย St. Andrews ที่ซึ่ง เคท มิดเดิลตัน ได้พบกับ เจ้าชายวิลเลี่ยม ที่ทรงมาศึกษาต่อที่นี่เช่นกัน ในปีพ.ศ. 2544 หลังจากที่พบกันไม่นาน ทั้ง เคท มิดเดิลตัน และ เจ้าชายวิลเลี่ยม ก็ได้ตกลงคบหาดูใจกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หลังทั้งคู่ คบหากัน เคท มิดเดิลตัน ก็ได้ออกงานสังคมเคียงคู่ เจ้าชายวิลเลี่ยม หลายต่อหลายงาน และ เคท มิดเดิลตัน ก็ได้รับคำชื่นชมจากเหล่าพสกนิกรและราชวงศ์ว่า เธอมีกริยามารยาทที่งดงาม เหมาะสมกับเจ้าชายวิลเลี่ยม อีกทั้งยังมีรสนิยมในการเลือกเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับงานที่ไปร่วม จนได้รับตำแหน่ง สตรีที่แต่งตัวดีอีกคนหนึ่งของเกาะอังกฤษเลยทีเดียว5 ความคิดเห็น:

 1. HOW MUCH TO INSURE THE ROYAL WEDDING?

  Prince William & Catherine Middleton

  As far as weddings go, they are not the cheapest occasion and can cost a fortune for even the thriftiest of couples. The royal wedding, however, will have a viewing gallery of millions as cameras from all corners of the globe converge on Westminster Abbey, London, on April 29th. The Royal Family are not known for their austerity measures, so their need for insurance could save them from a disaster in front of the world's prying eyes.

  Royal Wedding Insurance

  Car/royal coach insurance - £25,000,000

  Remember the attack on the car containing Prince Charles and his beautiful wife Camilla? It just so happens that William and Kate are using the same one - a Rolls Royce Phantom VI. It is already expensive to insure - more so without the no-claims bonus. They also leave in the 1902 State Landau that carried Charles and Diana after marriage in 1981, too - £25,000,000 is a good deal to cover both.

  Terrorist attack insurance - £100,000,000

  It is only natural that people want to target the royals at a time when the government is watching its back and keeping terror alerts high. Quintessential Britishness is represented by the royal family, making them a top target, though the police and CCTV - our national obsession - handily lowers this insurance cost.

  Pet insurance for the Queen's six corgis - £30,000

  Pembroke Welsh corgis are not particularly cheap. Owned by British royalty for 70-plus years, they'll be invited to the wedding; they're family, too. Still, the affectionate little blighters follow their owners around and the hustle and bustle of the ceremony may affect their safety, especially in an unplanned can-can.

  Dress insurance - £5,000,000

  Kate could do a runner and the dress may take light-to-heavy corgi damage. Jealous onlookers may bring scissors or ink to undermine her beauty. Naked flames, meanwhile, are not fabric's best friend. Whichever designer she goes with, it will be expensive; however, value will shoot up after the event. Naturally, it's up to Kate to extend her policy after the marriage.

  Jewellery insurance - £15,000,000

  All modern princes and princesses will have rings and wedding jewellery that is nothing short of priceless. There is therefore a necessity for protection against damage, theft and loss. Tiaras cost plenty to look after, but add the cost of any other jewellery for patrons like the Queen (who already has enough bling as it is) and £15,000,000 is a good deal.

  Kidnap insurance - £100,000,000

  Kidnapping may be a long shot, but if criminals know how to commandeer a horse-drawn carriage and outrun the police, it might just happen. Nobody wants William and Kate to spend their honeymoon tied up in a basement. £100,000,000 is a bargain when you consider how high the ransom would be and an insurance payout could avoid a finger being sent in the post.

  Media liability insurance - £10,000,000

  Always on the royals' "You're not invited to the party" list are journalists. These undercover agents have levels of deviousness that transcend the MI6 network. As such, insurance must cover upset that photographs and write-ups may present, as well as any damage inflicted along the way.

  Holiday insurance for the honeymoon - £1,000,000

  The post-wedding break shortlist includes Australia, New Zealand, Croatia and the Isles of Scilly. No-one knows where they're going, though; there's plenty of chance they will have problems with a volcano in Montserrat or a hurricane on a Pacific island. Lost luggage would also be a nightmarish principle for William and Kate, especially with militant eBay sellers on the prowl for new goods. Here, insurance is very necessary.

  Wedding cancellation cover - £100,000,000  .

  ตอบลบ
 2. This whole wedding escapade may not even happen. Jealousy-based subterfuge could halt proceedings, as could the odd bomb threat or natural disaster. Kate could leg it. William may decide he prefers a bridesmaid. It is an insurance payment worth investing in, either way - imagine the money lost through unused fresh food, drink and flowers alone.

  The Average Wedding insurance cost in the uk is £50 This would cover a couple for £16,000 worth of damages

  Comparing previous royal weddings
  1973
  PRINCESS ANNE
  Married
  MARK PHILLIPS
  £750,000

  1981
  Prince Charles
  Married
  lady Diana Spencer
  £5,000,000
  1986
  Prince Andrew
  Married
  Sarah ferguson
  £3,000,000

  2005
  Prince Charles
  Married
  Camilla
  Parker bowles
  £150,000,00

  2011
  Prince william
  Married
  catherine middleton
  £271,030,000


  References
  •http://uk.eonline.com/uberblog/b235204_what_color_will_kate_middletons_wedding.html
  •http://thestar.com.my/lifestyle/story.asp?file=/2011/4/11/lifefocus/8302802&sec=lifefocus
  •http://www.dailymail.co.uk/femail/article-1364508/Kate-Middletons-Royal-wedding-dress-Sarah-Burton-unveils-collection-Alexander-McQueen.html
  •http://www.westminster-abbey.org/
  •http://en.wikipedia.org/wiki/Westminster_Abbey
  •http://news.bbc.co.uk/cbbcnews/hi/newsid_9430000/newsid_9432100/9432118.stm
  •http://www.dailymail.co.uk/news/article-1368638/Royal-wedding-Dianas-coach-Kate-Middleton-Westminster-Abbey.html
  •http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Pacific_hurricane_seasons
  •http://www.dailymail.co.uk/news/article-1351839/Royal-wedding-Prince-William-Kate-Middleton-planning-Scilly-Isles-honeymoon.html
  •http://latimesblogs.latimes.com/gossip/2011/03/royal-wedding-honeymoon-what-to-expect-william-kate.html
  •http://www.vogue.co.uk/news/daily/101116-prince-william-engaged-to-kate-midd.aspx
  •http://royalweddings.hellomagazine.com/prince-william-and-kate-middleton/20100922403/kate-middleton/prince-william/rings/1/
  .

  ตอบลบ
 3. Who’s going to pay for William and Kate’s lavish wedding?

  His grandmother’s face may be on the money, but that won’t make it any easier to pay for the wedding of Prince William and Kate Middleton next Friday.

  From a $50,000 dress to holiday overtime pay for 5,000 police officers to a six-figure cleaning bill, everything about the royal wedding will be oversized and grandiose, a public spectacle on a scale not seen – or paid for – since Queen Elizabeth’s coronation in 1953.

  So across Britain, people are asking a question often posed by friends and relatives of newlyweds: Who, exactly, is paying for it?

  The answer is not so simple, with the official costs of the event and its vast security apparatus split among various branches of the Royal Family, the police, the military, and several local and national government departments. But most of the bill will be footed by British taxpayers.

  The biggest cost of the wedding by far will be the $6.4-billion price of shutting down the British economy for 24 hours by declaring next Friday a national holiday, according to estimates from the Confederation of British Industry, the country’s major corporate lobby group.

  That will be a painful blow for a country that faces a fiscal deficit of $256-billion this year – and, to make matters worse, the wedding falls amid a cluster of other holidays, leaving only three working days between April 22 and May 2. Many businesses are expected to stay shut through the entire 10-day period, a string of lost productivity that could remove $47-billion from economic output, according to an estimate by accounting firm RSM Tenon.

  To counterbalance that somewhat, there will be some Britons spending money on the big day. But not much: One poll found that just a third of citizens will be celebrating the royal wedding in any way, spending an average of $45 each on party food, booze and memorabilia.

  Two different reports by retail organizations projected that the event and its crowd of tourists would boost consumer spending by either $753-million or $973-million – a small share of the money lost due to the holiday. But these failed to take into account the millions of Britons who will leave the country, many in order to get away from the wedding and its crowds, thus taking even more money out of the economy.

  Beyond these larger economic costs, the official costs of the event are expected to exceed $78-million, and many of these will simply be grossly oversized versions of the usual wedding costs (the average British wedding, according to one study, is $29,000).
  .

  ตอบลบ
 4. The Queen, whose personal wealth is estimated at $455-million, has pledged to pay for a share of the wedding, though officials from Clarence House, the office of Prince Charles, said in a briefing this week that the Royal Family’s input would be “in the six figures, not in the seven figures.”

  The Royal Family will be picking up those costs “you’d normally associate with a wedding… such as flowers, reception, transport,” the Clarence House official said. “It’s being paid for by the Royal Family with a contribution from the Middletons.”

  In fact, it was revealed this week that the bride’s family, who are the wealthy owners of an online party-supply company but are not state-funded aristocrats themselves, will be putting up an estimated $157,000 for the cost of “hotel suites, bridal gowns, bridesmaids’ dresses, the maid of honour’s outfit and the honeymoon,” according to the Times.

  A good part of that cost will be for hotel rooms, including a two-bedroom, five-room suite at the posh Goring hotel in Belgravia that costs $6,275 a night. In total, the family’s hotel bill is expected to exceed $31,000.

  On top of this, they will be paying for Ms. Middleton’s bridal gowns, estimated at $47,000, and another $31,000 for bridesmaids’ dresses and the mother-of-the-bride outfit.

  But a royal wedding has its own special costs, many of them related to the hundreds of thousands of uninvited guests expected to pack the sidewalks of London.

  The cost of cleaning the streets of Westminster the day before the wedding is estimated by the council at $63,000. Cleaning up afterward will be a bigger expense: After the 1997 funeral of Diana, Princess of Wales, the cleanup cost was $469,000, or $636,000 in today’s currency, and the wedding will cover a larger area; some accountants estimated the cleaning costs in the millions.

  The security cost is a matter of widespread speculation, ranging from $11-million to $125-million. This has led to charges, even from within the governors of the police, that the Royal Family should bear a share of the policing expense.

  Jenny Jones, a member of the Metropolitan Police Authority, told the Daily Telegraph that she believed the Queen has a responsibility to pay for some of the costs of an event that has strained security officials already planning for the 2012 Olympics and the Queen’s Diamond Jubilee, also in 2012.

  “The Queen’s personal wealth is estimated at £290-million,” said Ms. Jones, a member of the Green Party. “I just think she has got to pay for it.”

  .

  ตอบลบ
 5. The world’s most lavish weddings
  From Hollywood starts to billionaire businessmen, these are among the most lavish weddings ever:

  $78-million: When Vanisha Mittal (daughter of steel billionaire Lakshmi Mittal) married investment banker Amit Bhatia in 2004, more than 1,000 guests each received a 20-page invitation made of silver and chose from more than 100 dishes on offer.

  $30-million: MDM Bank co-founder Andrei Melnichenko wed former Miss Yugoslavia and Serbian model Aleksandra Kokotovich in 2005 on the Côte d’Azur in France serenaded by Christina Aguilera and Whitney Houston.

  $20-million: Bill Clinton, Naomi Campbell and P. Diddy were among 600 guests from 26 countries flown in on private jets to witness Vikram Chatwal, the son of a New York hotelier, marry model/actress Priya Sachdev in 2006 during a 10-day celebration spread across three Indian cities.

  $15-million: The true cost of British football star Wayne Rooney’s 2008 wedding to grade-school sweetheart Coleen McLoughlin would have been higher, if not offset by the $4-million OK! Magazine paid for exclusive rights to the photos.

  $7 million: Harper’s Bazaar gave wedding of the year honours in 2005 to the Côte d’Azur union of Delphine Arnault, the daughter of French businessman Bernard Arnault, to wine heir Alessandro Vallarino Gancia.

  $3.5-million: The flower expenses alone were $700,000 for Liza Minnelli’s 2002 wedding with David Gest.

  $3-million: Paul McCartney’s 2002 marriage to Heather Mills was a bargain compared to his divorce settlement of $48.6-million less than six years later.

  $2.5-million: For that price in 2007, Elizabeth Hurley twice married Indian textile heir Arun Nayar, first in Sudeley Castle in Gloucestershire, Britain, then again in Umaid Bhawan Palace, Jodhpur, India.

  $2-million: American star couple Tom Cruise and Katie Holmes had a craving for Italian with their wedding in 2006 at Odescalchi Castle in Bracciano, with attire by Giorgio Armani and music by Andrea Bocelli.

  $1-million: In company like this, Donald Trump’s 2005 wedding to Melania Knauss seems low key, but it was enough for a $200,000 Dior dress and performances by Tony Bennett and Billy Joel.


  .

  ตอบลบ