Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

17 พฤษภาคม 2554

สตีเฟน ฮอว์คิง(Stephen Hawking)

สตีเฟน ฮอว์คิง(Stephen Hawking)สตีเฟน ฮอว์คิง (Stephen Hawking; เกิด 8 มกราคม พ.ศ. 2485) เป็นศาสตราจารย์ด้านฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ ประจำมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ได้รับการยกย่องว่า เป็นหนึ่งในนักฟิสิกส์ไม่กี่คนในยุคปัจจุบันที่เข้าใจ และสามารถอธิบายทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์ ได้ ฮอว์คิงเป็นผู้แต่งหนังสือ ประวัติย่อของกาลเวลา (A Brief History of Time) และ จักรวาลในเปลือกนัท (The Universe in a Nutshell) ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนังสือที่อธิบายเรื่องยากๆ อย่าง ควอนตัมฟิสิกส์ ให้คนทั่วไปอ่านได้ประวัติ


สตีเฟน ฮอว์คิงเกิดเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2485 ที่เมืองอ๊อกซฟอร์ดไชร์ ประเทศอังกฤษ ในวัยเด็กเข้าเรียนหนังสือที่โรงเรียนเซนต์แอลแบน จากนั้นเข้าศึกษาต่อสาขาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด และรับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2505 ต่อมาได้เข้าศึกษาที่ทรินิตีคอลเลจ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ในสาขาจักรวาลวิทยา และได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตเมื่อปี พ.ศ. 2509 หลังจากนั้นก็ได้รับการคัดเลือกเป็นนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด

ในต้นทศวรรษที่ 1960 (ประมาณ พ.ศ. 2503-2508) สตีเฟน ฮอว์คิงก็มีอาการที่เรียกว่า amyotrophic lateral sclerosis (ALS) อันเป็นอาการผิดปกติของระบบประสาทโดยไม่ทราบสาเหตุ โดยมีผลกับประสาทสั่งการ (motor neurons) นั่นคือ เส้นประสาทที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของ กล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อส่วนนั้นจะอ่อนแอลงจนเกือบเป็นอัมพาต แต่เขายังคงทำงานวิชาการต่อไป


การทำงานฮอว์คิงเริ่มทำงานในสาขาสัมพัทธภาพทั่วไป และเน้นที่ฟิสิกส์ของหลุมดำ เมื่อปี พ.ศ. 2508 ขณะที่กำลังทำงานวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต ฮอว์คิงได้อ่านรายงานของนักคณิตศาสตร์และนักฟิสิกส์ ชื่อ โรเจอร์ เพนโรส (Roger Penrose) ซึ่งเพนโรสเสนอทฤษฎีที่ว่าดวงดาวที่ระเบิดอยู่ภายใต้แรงโน้มถ่วงของตัวเอง จะมีปริมาตรเป็นศูนย์ และมีความหนาแน่นเป็นอนันต์ อันเป็นสภาพที่นักฟิสิกส์เรียกว่า ซิงกูลาริตี้(singularity) ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือหลุมดำ ซึ่งไม่ว่าแสงหรือวัตถุใดๆ ก็ไม่หนีออกมาไม่ได้

จากนั้น ในปี พ.ศ. 2513 ฮอว์คิงและเพนโรสก็ได้ร่วมกันเขียนรายงานสรุปว่าทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์ นั้นกำหนดให้เอกภพต้องเริ่มต้นในซิงกูลาริตี้ ซึ่งปัจจุบันนี้รู้จักกันว่า บิ๊กแบง และจะสิ้นสุดลงที่ หลุมดำ

ฮอว์คิงเสนอว่า หลุมดำไม่ควรจะเป็นหลุมดำเสียทีเดียว แต่ควรจะแผ่รังสีอะไรออกมาบ้าง โดยเริ่มที่วัตถุจำนวนมหาศาลนับพันล้านตัน แต่มีความหนาแน่นสูง คือกินเนื้อที่ขนาดเท่าโปรตอน เขาเรียกวัตถุเหล่านี้ว่าหลุมดำจิ๋ว (mini black hole) ซึ่งมีแรงโน้มถ่วงและมวลมหาศาล แต่สุดท้ายหลุมดำนี้ก็จะระเหิดหายไป การค้นพบนี้ถือเป็นงานชิ้นเยี่ยมชิ้นหนึ่งของฮอว์คิง

เมื่อ ปี พ.ศ. 2517 เขาได้เป็นสมาชิกที่มีอายุน้อยที่สุดของราชบัณฑิตยสถานของอังกฤษ และได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์สาขาฟิสิกส์แรงโน้มถ่วง ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ในปี พ.ศ. 2520 และเมื่อในปี พ.ศ. 2522 ก็ได้รับการแต่งตั้งเป็น “เมธีคณิตศาสตร์ลูเคเชียน” (Lucasian Chair of Mathematics - เป็นตำแหน่งที่ตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2206 (ตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช) บุคคลที่ 2 ที่ได้รับตำแหน่งนี้ก็คือ เซอร์ไอแซก นิวตัน คนทั่วไปจึงเปรียบเทียบสตีเฟน ฮอว์คิง กับนิวตันและไอนสไตน์)

สตีเฟน ฮอว์คิงเชื่อว่ามีความเป็นไปได้ที่นักฟิสิกส์จะพัฒนาทฤษฎีที่จะรวมเอาแรงทั้ง 4 ของธรรมชาติเข้าด้วยกัน นั่นคือ แรงโน้มถ่วง, แรงแม่เหล็กไฟฟ้า, แรงนิวเคลียร์แบบอ่อน และแรงนิวเคลียร์แบบเข้ม อันจะนำไปสู่ ทฤษฎีสรรพสิ่ง (Theory of Everything) ที่เคยกล่าวกันมา ส่วนเรื่องการขยายตัวของเอกภพนั้น ฮอว์คิงเชื่อว่า เอกภพขยายตัวออกไปโดยมีความเร่ง


ชีวิตส่วนตัวสตีเฟน ฮอว์คิงแต่งงานครั้งแรกกับเจน ฮอว์คิง ภายหลังได้หย่าร้าง และแต่งงานใหม่กับพยาบาล ชื่อ เอเลน เมสัน ปัจจุบัน สตีเฟน ฮอว์คิงต้องนั่งรถไฟฟ้าที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เนื่องจากเขาพูดและขยับตัวไม่ได้ ทำได้เพียงขยับนิ้วและกะพริบตา แต่ก็ยังสามารถสื่อสารกับโลกภายนอกได้ด้วยอุปกรณ์พิเศษที่สังเคราะห์เสียงพูดได้จากตัวอักษร


ผลงาน  • A Large Scale Structure of Space-Time (1973) , แต่งร่วมกับ G.F.R. Ellis)
  • Superspace and Supergravity (1981)
  • The Very Early Universe (1983)
  • A Brief History of Time : from the Big Bang to Black Holes (1988)
  • Black Holes and Baby Universe and Other Essays (1994)
  • The Universe In A Nutshell (2001)
  • The Grand Design แต่งร่วมกับ Leonard Mlodinow (2010)


แหล่งข้อมูลอื่น


กำลังใจชีวิตจากนักวิทย์อัมพาต สตีเฟ่น ฮอว์กกิ้ง


Stephen Hawking
Stephen Hawking

Stephen Hawking


ในชีวิตของใครหลาย ๆ คน อาจจะได้พบเจอกับเรื่องราวเลวร้ายมากมาย ที่ทำให้รู้สึกว่าตัวเองโชคร้ายมากกว่าคนอื่น ๆ จนหลายคนก็รู้สึกท้อแท้ หมดกำลังใจในชีวิต และมักจะนำความทุกเหล่านั้นมาตัดพ้อ และตอกย้ำตัวเองอยู่อย่างนั้นไม่จบไม่สิ้น แต่สำหรับชายผู้เป็นอัมพาต ที่เรานำเรื่องราวมาฝากกันในวันนี้ กลับไม่เป็นอย่างนั้น เพราะในขณะที่ตัวเองต้องเผชิญกับภาวะพิการที่อาจจะดูน่าสงสารสำหรับใครต่อใคร แต่เขากลับใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีกำลังใจที่ดีในชีวิตอย่างไม่น่าเชื่อ


Stephen Hawking

Stephen Hawkingและชายผู้เข้มแข็งคนนี้ ก็คือ ศาสตราจารย์สตีเฟ่น ฮอว์กกิ้ง แห่งมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ นักวิทยาศาสตร์ด้านจักรวาลวิทยาชื่อก้องโลกวัย 69 ปี ที่ต้องเผชิญกับสภาพร่างกายพิการเป็นอัมพาตจากภาวะกลไกประสาทเสื่อม (Motor Neurone Disease) ตั้งแต่อายุ 21 ปี และจากวันนั้นถึงวันนี้ ก็นับเป็นเวลาเกือบ 50 ปีแล้ว ซึ่งแน่นอนว่า นับตั้งแต่เขาเป็นอัมพาต มันก็ได้สร้างความท้อแท้ให้ตัวเขาเองมาไม่น้อย เพราะผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคนี้ส่วนใหญ่ มักมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกิน 10 ปี แต่ถึงแม้จะเป็นอย่างนั้น เขาก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับมัน และสามารถทำใจยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้น พร้อมกับพยายามเริ่มต้นสิ่งดี ๆ ในวันใหม่ได้ด้วยกำลังใจเต็มเปี่ยมที่สร้างขึ้นมาจากตัวเขาเอง และพยายามใช้ชีวิตเฉกเช่นคนปกติ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ศาสตร์ต่าง ๆ เพิ่มเติม การเดินหน้าปฏิวัติวิชาจักรวาลวิทยา หรือ Cosmology และเขียนหนังสือเพื่อเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ให้กับคนทั่วโลก โดยผลงานที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก คือหนังสือ A Brief History Of Time ซึ่งเป็นหนังสือที่ขายดีระดับ Best Seller ในหลายประเทศ เรียกได้ว่า แม้เขาจะพิการเป็นอัมพาต แต่เขาก็สามารถทำอะไรได้ดีเท่ากับตอนที่ยังแข็งแรงปกติ และดูเหมือนจะสร้างสรรค์อะไรได้มากกว่าคนปกติทั่วไปด้วยซ้ำ

โดยศาสตราจารย์สตีเฟ่น ฮอว์กกิ้ง ได้เปิดเผยว่า เขาไม่มีอะไรจะพูดเกี่ยวกับอาการป่วยของเขาในแง่ดีมากนัก แต่มันก็ทำให้เขาได้เรียนรู้ว่า อย่าได้สงสารตัวเอง เพราะถึงแม้เราจะเป็นอัมพาต แต่ก็ยังมีคนที่แย่กว่าเรา ชีวิตเผชิญกับเรื่องเลวร้ายกว่าเราอีกมากมาย และเราต้องเดินต่อไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็ง

Stephen Hawking Stephen Hawking


ทุกวันนี้ เกือบ 50 ปี ให้หลังนับตั้งแต่เขาป่วย เขารู้สึกมีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมมาก และรู้สึกโชคดีที่ได้ทำงานในด้านฟิสิกส์เชิงทฤษฎี หนึ่งในไม่กี่งานที่ผู้ป่วยที่มีภาวะพิการร้ายแรงอย่างเขาสามารถทำได้ และเขาก็ทำมันได้อย่างดีเลยทีเดียว

และด้วยเหตุนี้ ศาสตราจารย์สตีเฟ่น ฮอว์กกิ้ง จึงกลายเป็นแรงบันดาลใจและกำลังใจในการต่อสู้ชีวิต ของผู้พิการอีกหลาย ๆ คนทั่วโลกไปอย่างปฏิเสธไม่ได้ เพราะเขาได้ทำให้โลกเห็นได้ชัดเจนแล้วว่า ภาวะพิการไม่อาจคุกคามความคิด และหัวใจที่เข้มแข็งของเขาได้เลย ดังนั้น คนพิการหรือคนที่ต้องเผชิญกับเรื่องเลวร้ายต่าง ๆ ก็อย่าจมปลักอยู่กับสภาพความเลวร้ายนั้นไปตลอดกาล เพราะหากเรามีจิตใจที่เข้มแข็ง และคิดว่ายังมีอีกหลายคนที่แย่กว่าเรา เราก็คงจะมีกำลังใจที่จะก้าวเดินต่อไปมากขึ้นและสามารถสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ได้ เฉกเช่นเดียวกับ ศาสตราจารย์สตีเฟ่น ฮอว์กกิ้ง นักวิทยาศาสตร์อัมพาตผู้เข้มแข็งคนนี้นั่นเอง


ที่มา : กระปุกดอทคอม
ภาพประกอบจาก stephen-hawking-bio.blogspot.comStephen Hawking

Stephen Hawking

Stephen Hawking at NASA, 1980s
Born Stephen William Hawking
8 January 1942 (1942-01-08) (age 69)
Oxford, England
Residence England
Nationality British
Fields Applied mathematics
Theoretical physics
Cosmology
Institutions University of Cambridge
California Institute of Technology
Perimeter Institute for Theoretical Physics
Alma mater University of Oxford
University of Cambridge
Doctoral advisor Dennis Sciama
Other academic advisors Robert Berman
Doctoral students Bruce Allen
Raphael Bousso
Fay Dowker
Malcolm Perry
Bernard Carr
Gary Gibbons
Harvey Reall
Don Page
Tim Prestidge
Raymond Laflamme
Julian Luttrell
Known for Black holes
Theoretical cosmology
Quantum gravity
Hawking radiation
Influences Dikran Tahta
Notable awards Wolf Prize (1988)
Prince of Asturias Award (1989)
Copley Medal (2006)
Presidential Medal of Freedom (2009)
Spouse Jane Hawking (1965-1991)
Elaine Mason (1995-2006)
Stephen William Hawking, CH, CBE, FRS, FRSA (born 8 January 1942) is an English theoretical physicist and cosmologist, whose scientific books and public appearances have made him an academic celebrity. He is an Honorary Fellow of the Royal Society of Arts, a lifetime member of the Pontifical Academy of Sciences, and in 2009 was awarded the Presidential Medal of Freedom, the highest civilian award in the United States.
Hawking was the Lucasian Professor of Mathematics at the University of Cambridge for 30 years, taking up the post in 1979 and retiring on 1 October 2009. He is now Director of Research at the Centre for Theoretical Cosmology in the Department of Applied Mathematics and Theoretical Physics at the University of Cambridge. He is also a Fellow of Gonville and Caius College, Cambridge and a Distinguished Research Chair at the Perimeter Institute for Theoretical Physics in Waterloo, Ontario. He is known for his contributions to the fields of cosmology and quantum gravity, especially in the context of black holes. He has also achieved success with works of popular science in which he discusses his own theories and cosmology in general; these include the runaway best seller A Brief History of Time, which stayed on the British Sunday Times bestsellers list for a record-breaking 237 weeks.
Hawking's key scientific works to date have included providing, with Roger Penrose, theorems regarding gravitational singularities in the framework of general relativity, and the theoretical prediction that black holes should emit radiation, which is today known as Hawking radiation (or sometimes as Bekenstein–Hawking radiation).
Hawking has a motor neurone disease that is related to amyotrophic lateral sclerosis, a condition that has progressed over the years and has left him almost completely paralysed.

Early life and education

Stephen Hawking was born on 8 January 1942 to Dr. Frank Hawking, a research biologist, and Isobel Hawking. He had two younger sisters, Philippa and Mary, and an adopted brother, Edward. Though Hawking's parents were living in North London, they moved to Oxford while his mother was pregnant with Stephen, desiring a safer location for the birth of their first child. (London was under attack at the time by the Luftwaffe.) According to Hawking, a German V-2 missile struck only a few streets away.
After Hawking was born, the family moved back to London, where his father headed the division of parasitology at the National Institute for Medical Research. In 1950, Hawking and his family moved to St Albans, Hertfordshire, where he attended St Albans High School for Girls from 1950 to 1953. (At that time, boys could attend the Girls' school until the age of ten.) From the age of eleven, he attended St Albans School, where he was a good, but not exceptional, student.When asked later to name a teacher who had inspired him, Hawking named his mathematics teacher Dikran Tahta.He maintains his connection with the school, giving his name to one of the four houses and to an extracurricular science lecture series. He has visited it to deliver one of the lectures and has also granted a lengthy interview to pupils working on the school magazine, The Albanian.
Hawking was always interested in science. Inspired by his mathematics teacher, he originally wanted to study the subject at university. However, Hawking's father wanted him to apply to University College, Oxford, where his father had attended. As University College did not have a mathematics fellow at that time, it would not accept applications from students who wished to read that discipline. Hawking therefore applied to read natural sciences, in which he gained a scholarship. Once at University College, Hawking specialised in physics. His interests during this time were in thermodynamics, relativity, and quantum mechanics. His physics tutor, Robert Berman, later said in The New York Times Magazine:
It was only necessary for him to know that something could be done, and he could do it without looking to see how other people did it. [...] He didn't have very many books, and he didn't take notes. Of course, his mind was completely different from all of his contemporaries.
Hawking was passing, but his unimpressive study habits resulted in a final examination score on the borderline between first and second class honours, making an "oral examination" necessary. Berman said of the oral examination:
And of course the examiners then were intelligent enough to realize they were talking to someone far more clever than most of themselves.
After receiving his B.A. degree at Oxford in 1962, he stayed to study astronomy. He decided to leave when he found that studying sunspots, which was all the observatory was equipped for, did not appeal to him and that he was more interested in theory than in observation.He left Oxford for Trinity Hall, Cambridge, where he engaged in the study of theoretical astronomy and cosmology.

Career in theoretical physics

Almost as soon as he arrived at Cambridge, he started developing symptoms of amyotrophic lateral sclerosis (ALS, known colloquially in the United States as Lou Gehrig's disease), a type of motor neurone disease which would cost him almost all neuromuscular control. During his first two years at Cambridge, he did not distinguish himself, but, after the disease had stabilised and with the help of his doctoral tutor, Dennis William Sciama, he returned to working on his Ph.D.
Hawking was elected as one of the youngest Fellows of the Royal Society in 1974, was created a Commander of the Order of the British Empire in 1982, and became a Companion of Honour in 1989. Hawking is a member of the Board of Sponsors of the Bulletin of the Atomic Scientists.
In 1974, he accepted the Sherman Fairchild Distinguished Scholar visiting professorship at the California Institute of Technology (Caltech) to work with his friend, Kip Thorne, who was a faculty member there. He continues to have ties with Caltech, spending a month each year there since 1992.
Hawking's achievements were made despite the increasing paralysis caused by the ALS. By 1974, he was unable to feed himself or get out of bed. His speech became slurred so that he could be understood only by people who knew him well. In 1985, he caught pneumonia and had to have a tracheotomy, which made him unable to speak at all. A Cambridge scientist built a device that enables Hawking to write onto a computer with small movements of his body, and then have a voice synthesizer speak what he has typed.

Research fields

Hawking in Cambridge
Hawking's principal fields of research are theoretical cosmology and quantum gravity.
In the late 1960s, he and his Cambridge friend and colleague, Roger Penrose, applied a new, complex mathematical model they had created from Albert Einstein's theory of general relativity. This led, in 1970, to Hawking proving the first of many singularity theorems; such theorems provide a set of sufficient conditions for the existence of a gravitational singularity in space-time. This work showed that, far from being mathematical curiosities which appear only in special cases, singularities are a fairly generic feature of general relativity.
He supplied a mathematical proof, along with Brandon Carter, Werner Israel and D. Robinson, of John Wheeler's no-hair theorem – namely, that any black hole is fully described by the three properties of mass, angular momentum, and electric charge.
Hawking also suggested upon analysis of gamma ray emissions that after the Big Bang, primordial mini black holes were formed. With Bardeen and Carter, he proposed the four laws of black hole mechanics, drawing an analogy with thermodynamics. In 1974, he calculated that black holes should thermally create and emit subatomic particles, known today as Bekenstein-Hawking radiation, until they exhaust their energy and evaporate.
In collaboration with Jim Hartle, Hawking developed a model in which the universe had no boundary in space-time, replacing the initial singularity of the classical Big Bang models with a region akin to the North Pole: one cannot travel north of the North Pole, as there is no boundary. While originally the no-boundary proposal predicted a closed universe, discussions with Neil Turok led to the realisation that the no-boundary proposal is also consistent with a universe which is not closed.
Along with Thomas Hertog at CERN, in 2006 Hawking proposed a theory of "top-down cosmology," which says that the universe had no unique initial state, and therefore it is inappropriate for physicists to attempt to formulate a theory that predicts the universe's current configuration from one particular initial state. Top-down cosmology posits that in some sense, the present "selects" the past from a superposition of many possible histories. In doing so, the theory suggests a possible resolution of the fine-tuning question: It is inevitable that we find our universe's present physical constants, as the current universe "selects" only those past histories that led to the present conditions. In this way, top-down cosmology provides an anthropic explanation for why we find ourselves in a universe that allows matter and life, without invoking an ensemble of multiple universes.
Hawking's many other scientific investigations have included the study of quantum cosmology, cosmic inflation, helium production in anisotropic Big Bang universes, large N cosmology, the density matrix of the universe, topology and structure of the universe, baby universes, Yang-Mills instantons and the S matrix, anti de Sitter space, quantum entanglement and entropy, the nature of space and time, including the arrow of time, spacetime foam, string theory, supergravity, Euclidean quantum gravity, the gravitational Hamiltonian, Brans-Dicke and Hoyle-Narlikar theories of gravitation, gravitational radiation, and wormholes.
At a George Washington University lecture in honour of NASA's fiftieth anniversary, Hawking theorised on the existence of extraterrestrial life, believing that "primitive life is very common and intelligent life is fairly rare."

Losing an old bet

U.S. President Barack Obama talks with Stephen Hawking in the Blue Room of the White House before a ceremony presenting him and fifteen others the Presidential Medal of Freedom on 12 August 2009. The Medal of Freedom is the nation's highest civilian honour.

Hawking was in the news in July 2004 for presenting a new theory about black holes which goes against his own long-held belief about their behaviour, thus losing a bet he made with Kip Thorne and John Preskill of Caltech. Classically, it can be shown that information crossing the event horizon of a black hole is lost to our universe, and that thus all black holes are identical beyond their mass, electrical charge and angular velocity (the "no hair theorem"). The problem with this theorem is that it implies the black hole will emit the same radiation regardless of what goes into it, and as a consequence that if a pure quantum state is thrown into a black hole, an "ordinary" mixed state will be returned. This runs counter to the rules of quantum mechanics and is known as the black hole information paradox.

Human spaceflight

At the fiftieth anniversary of NASA in 2008, Hawking gave a keynote speech on the final frontier exhorting and inspiring the space technology community on why we (the human race) explore space.
At the celebration of his sixty-fifth birthday on 8 January 2007, Hawking announced his plan to take a zero-gravity flight in 2007 to prepare for a sub-orbital spaceflight in 2009 on Virgin Galactic's space service. Billionaire Richard Branson pledged to pay all expenses for the latter, costing an estimated £100,000. Stephen Hawking's zero-gravity flight in a "Vomit Comet" of Zero Gravity Corporation, during which he experienced weightlessness eight times, took place on 26 April 2007.[27] He became the first quadriplegic to float in zero-gravity. This was the first time in forty years that he moved freely, without his wheelchair. The fee is normally US$3,750 for 10–15 plunges, but Hawking was not required to pay the fee. A bit of a futurist, Hawking was quoted before the flight saying:
Many people have asked me why I am taking this flight. I am doing it for many reasons. First of all, I believe that life on Earth is at an ever-increasing risk of being wiped out by a disaster such as sudden nuclear war, a genetically engineered virus, or other dangers. I think the human race has no future if it doesn't go into space. I therefore want to encourage public interest in space.
In an interview with The Daily Telegraph, he suggested that space was the Earth's long term hope.He continued this theme at a 2008 Charlie Rose interview.

Existence and nature of extraterrestrial life

Hawking has indicated that he is almost certain that alien life exists in other parts of the universe and uses a mathematical basis for his assumptions. "To my mathematical brain, the numbers alone make thinking about aliens perfectly rational. The real challenge is to work out what aliens might actually be like." He believes alien life not only certainly exists on planets but perhaps even in other places, like within stars or even floating in outer space. He also warns that a few of these species might be intelligent and threaten Earth. Contact with such species might be devastating for humanity. "If aliens visit us, the outcome would be much as when Columbus landed in America, which didn't turn out well for the Native Americans," he said. He advocated that, rather than try to establish contact, man should try to avoid contact with alien life forms.

Illness

Hawking on 5 May 2006, during the press conference at the Bibliothèque nationale de France to inaugurate the Laboratory of Astronomy and Particles in Paris and the French release of his work God Created the Integers

Stephen Hawking is severely disabled by a motor neurone disease known as amyotrophic lateral sclerosis (ALS). Hawking's illness is markedly different from typical ALS in that his form of ALS would make for the most protracted case ever documented. A survival for more than ten years after diagnosis is uncommon for ALS; the longest documented durations, other than Hawking's, are 32 and 39 years and these cases were termed benign because of the lack of the typical progressive course.
When he was young, he enjoyed riding horses and playing with other children. At Oxford, he coxed a rowing team, which, he stated, helped relieve his immense boredom at the university. Symptoms of the disorder first appeared while he was enrolled at University of Cambridge; he lost his balance and fell down a flight of stairs, hitting his head. Worried that he would lose his genius, he took the Mensa test to verify that his intellectual abilities were intact. The diagnosis of motor neurone disease came when Hawking was 21, shortly before his first marriage, and doctors said he would not survive more than two or three years. Hawking gradually lost the use of his arms, legs, and voice, and as of 2009 has been almost completely paralysed.
During a visit to the research centre CERN in Geneva in 1985, Hawking contracted pneumonia, which in his condition was life-threatening as it further restricted his already limited respiratory capacity. He had an emergency tracheotomy, and as a result lost what remained of his ability to speak. He has since used an electronic voice synthesizer to communicate.
The DECtalk DTC01 voice synthesizer he uses, which has an American English accent, is no longer being produced. Asked why he has still kept it after so many years, Hawking mentioned that he has not heard a voice he likes better and that he identifies with it. Hawking is said to be looking for a replacement since, aside from being obsolete, the synthesizer is both large and fragile by current standards. As of mid 2009, he was said to be using NeoSpeech's VoiceText speech synthesizer.
In Hawking's many media appearances, he appears to speak fluently through his synthesizer, but in reality, it is a tedious drawn-out process. Hawking's setup uses a predictive text entry system, which requires only the first few characters in order to auto-complete the word, but as he is only able to use his cheek for data entry, constructing complete sentences takes time. His speeches are prepared in advance, but having a live conversation with him provides insight as to the complexity and work involved. During a TED Conference talk, it took him seven minutes to answer a question.
He describes himself as lucky despite his disease. Its slow progression has allowed him time to make influential discoveries and has not hindered him from having, in his own words, "a very attractive family."When his wife, Jane, was asked why she decided to marry a man with a three-year life expectancy, she responded, "Those were the days of atomic gloom and doom, so we all had a rather short life expectancy."
On 20 April 2009, Cambridge University released a statement saying that Hawking was "very ill" with a chest infection, and was admitted to Addenbrooke's Hospital. The following day, it was reported that his new condition is "comfortable" and he should make a full recovery from the infection.

As popular science advocate

Hawking has played himself on numerous television shows and has been portrayed in many more. He has played himself on a Red Dwarf anniversary special, played a hologram of himself on the episode "Descent" of Star Trek: The Next Generation, appeared in a skit on Late Night with Conan O'Brien, and appeared on the Discovery Channel special Alien Planet. He has also played himself in several episodes of The Simpsons and Futurama, and has had an action figure made of his Simpsons likeness. When he was portrayed on episodes of Family Guy, the voice was actually done by a speech synthesizer on a Macintosh computer, according to DVD commentary. In The Fairly OddParents, it is mentioned that he was Denzel Croker's college roommate. He has also appeared in an episode of the Dilbert cartoon. His actual synthesizer voice was used on parts of the Pink Floyd song "Keep Talking" from the 1994 album The Division Bell, as well as on Turbonegro's "Intro: The Party Zone" on their 2005 album Party Animals, Wolfsheim's "Kein Zurück (Oliver Pinelli Mix)". As well as being fictionalised as nerdcore hip hop artist MC Hawking, he was impersonated in duet with Richard Cheese on a cover of "The Girl Is Mine". In 2008, Hawking was the subject of and featured in the documentary series Stephen Hawking, Master of the Universe for Channel 4. He was also portrayed in the movie Superhero Movie by Robert Joy. In the TV series Dark Angel Logan's technology savvy colleague Sebastian is characterised with many similarities to the actual physicist. In September 2008, Hawking presided over the unveiling of the 'Chronophage' (time-eating) Corpus Clock at Corpus Christi College Cambridge.

Recognition

Acclaim

On 19 December 2007, a statue of Hawking by renowned late artist Ian Walters was unveiled at the Centre for Theoretical Cosmology, University of Cambridge. In May 2008, the statue of Hawking was unveiled at the African Institute for Mathematical Sciences in Cape Town. The Stephen W. Hawking Science Museum in San Salvador, El Salvador is named in honour of Stephen Hawking, citing his scientific distinction and perseverance in dealing with adversity. Stephen Hawking Building in Cambridge opened on 17 April 2007. The building belongs to Gonville and Caius College and is used as an undergraduate accommodation and conference facility.

Distinctions

Hawking's belief that the lay person should have access to his work led him to write a series of popular science books in addition to his academic work. The first of these, A Brief History of Time, was published on 1 April 1988 by Hawking, his family and friends, and some leading physicists. It surprisingly became a best-seller and was followed by The Universe in a Nutshell (2001). Both books have remained highly popular all over the world. A collection of essays titled Black Holes and Baby Universes (1993) was also popular. His book, A Briefer History of Time (2005), co-written by Leonard Mlodinow, aims to update his earlier works and make them accessible to an even wider audience. He and his daughter, Lucy Hawking, have recently published a children's book focusing on science that has been described to be "like Harry Potter, but without the magic." This book is called George's Secret Key to the Universe and includes information on Hawking radiation.
Hawking is also known for his wit; he is famous for his oft-made statement, "When I hear of Schrödinger's cat, I reach for my pistol." This was a deliberately ironic paraphrase of "Whenever I hear the word culture... I release the safety-catch of my Browning", from the play Schlageter (Act 1, Scene 1) by German playwright and Nazi Poet Laureate Hanns Johst. His wit has both entertained the non-specialist public and helped them to understand complex questions. Asked in October 2005 on the British daytime chat show Richard & Judy, to explain his assertion that the question "What came before the Big Bang?" was meaningless, he compared it to asking "What lies north of the North Pole?"
Hawking supports the children's charity SOS Children's Villages UK.

Awards and honours

Personal life

Hawking revealed that he did not see much point in obtaining a doctorate if he were to die soon. Hawking later said that the real turning point was his 1965 marriage to Jane Wilde, a language student.After gaining his Ph.D. at Trinity Hall, Stephen became first a Research Fellow, and later on a Professorial Fellow at Gonville and Caius College.
Jane Hawking (née Wilde), Hawking's first wife, cared for him until 1991 when the couple separated, reportedly because of the pressures of fame and his increasing disability. They had three children: Robert (b. 1967), Lucy (b. 1969), and Timothy (b. 1979). Hawking then married his nurse, Elaine Mason (who was previously married to David Mason, the designer of the first version of Hawking's talking computer), in 1995. In October 2006, Hawking filed for divorce from his second wife amid claims by former nurses that she had abused him.
In 1999, Jane Hawking published a memoir, Music to Move the Stars, detailing her own long-term relationship with a family friend whom she later married. Hawking's daughter, Lucy, is a novelist. Their oldest son, Robert, emigrated to the United States, married, and has one child, George Edward Hawking. Reportedly, Hawking and his first family were reconciled in 2007.
Hawking was asked about his IQ in a 2004 newspaper interview, and replied, "I have no idea. People who boast about their I.Q. are losers." Yet when asked "Are you saying you are not a genius?", Hawking replied "I hope I'm near the upper end of the range."

Religious views

In his early work, Hawking spoke of "God" in a metaphorical sense, such as in A Brief History of Time: "If we discover a complete theory, it would be the ultimate triumph of human reason — for then we should know the mind of God." In the same book he suggested the existence of God was unnecessary to explain the origin of the universe. His 2010 book The Grand Design and interviews with the Telegraph and the Channel 4 documentary Genius of Britain, clarify that he does "not believe in a personal God". Hawking writes, "The question is: is the way the universe began chosen by God for reasons we can't understand, or was it determined by a law of science? I believe the second." He adds, "Because there is a law such as gravity, the Universe can and will create itself from nothing."
His ex-wife, Jane said during their divorce proceedings that he was an atheist. Hawking has stated that he is "not religious in the normal sense" and he believes that "the universe is governed by the laws of science. The laws may have been decreed by God, but God does not intervene to break the laws." Hawking compared religion and science in 2010, saying: "There is a fundamental difference between religion, which is based on authority [imposed dogma, faith], [as opposed to] science, which is based on observation and reason. Science will win because it works."

Selected publications

Technical

Popular

Footnote: On Hawking's website, he denounces the unauthorised publication of The Theory of Everything and asks consumers to be aware that he was not involved in its creation.

Children's fiction

These are co-written with his daughter Lucy.

Films and series

A list of Hawking's publications through the year 2002 is available on his website


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น