Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

14 ตุลาคม 2553

American and British English Usage

     American and British English Usage 

หมายเหตุ  คลิกดูรายละเอียดตามเว็ปข้างล่างนี้ค่ะ


คำชี้แจง  
ส่วนที่ 1 
ในส่วนนี้เป็นเรื่องของความแตกต่างในการใช้ตัวสะกดคำ      คำที่มีเครื่องหมายดอกจันหมายถึงการออกเสียง ก็แตกต่างกันด้วย      คำที่มีครื่องหมายบวกหมายความว่าเป็นการใช้ในอังกฤษเท่านั้น และไม่เป็นที่รู้จัก ในสหรัฐอเมริกา


American British หมายเหตุ
aluminum * aluminium อลูมิเนียม
analog analogue การเก็บและแสดงข้อมูลในลักษณะต่อเนื่อง ตรงข้ามกับ digital ซึ่งเป็นการเก็บเป็นตัวเลข
anesthesia anaesthesia การสลบ
archeology archaeology โบราณคดี
boro borough "boro" เป็นคำที่ใช้อย่างไม่เป็นทางการ ในสก็อตแลนด์ใช้ "burgh"  ออกเสียง "burr" หรือ "borough" แต่ไม่ใช่  "berg".
bylaw bye law กฏหมายท้องถิ่น กฏหมายรอง หรือกฏระเบียบที่องค์การสาธารณะหรือเอกชนออกมาปฏิบัติเป็นการภายใน
catalog catalogue +  แคตาล็อก
center centre ศูนย์กลาง
color colour สี
defense defence การป้องกัน
dialog dialogue + บทสนทนา
donut doughnut "donut" ใช้ในอังกฤษอย่างไม่เป็นทางการอย่างแพร่หลายเพื่อแสดงว่าโดนัท มีกำเนิดจากอเมริกัน.
draft draught การดึง ดูด  สูดดม การดื่มยา การไขน้ำจากถัง  การถอนเงิน   กระแสลม
encyclopedia encyclopaedia สารานุกรม
favorite favourite ของโปรด
gray grey + สีเทา
gynecology gynaecology นรีเวช
honor honour เกียรติยศ
humor humour อารมณ์ขัน
jewelry jewellery ของประดับมีค่าเช่นแหวน สร้อย
license licence British usage ใช้ license เป็นคำกริยา และ licence เป็นคำนาม
maneuver manoeuvre  การฝึกซ้อมของทหาร ขั้นตอน กระบวนการของการทำงาน
meter metre หน่วยวัดความยาว เป็นเมตร
mold mould ดินร่วน ซากไม้ผุพัง ขึ้นรา แม่พิมพ์แบบ
mustache moustache + หนวด
nite night "nite" ใช้อย่างไม่เป็นทางการทั้งอังกฤษและอเมริกัน
omelet omelette + ไข่เจียว
pajamas US pyjamas ชุดนอน
practice practise อังกฤษใช้ "practise"สำหรับคำกริยาและ"practice" สำหรับคำนาม
program programme อังกฤษใช้"program" สำหรับคอมพิวเตอร์ และ"programme" สำหรับรายการโทรทัศน์หรือวิทยุ
story storey ชั้นของอาคาร
sulfur sulphur +  ปัจจุบันอังกฤษใช้ sulfur เป็นคำทางการ
thru through + thru ไม่ค่อยใช้ในสหรัฐแล้ว
tire tyre ยางรถยนต์
vise vice เครื่องมือ


ส่วนที่ 2  
เป็นการใช้คำที่ต่างกัน คำที่มีเครื่องหมายดอกจันหมายถึงคำที่ไม่เป็นที่คุ้นเคยสำหรับคนที่ใช้ British English


American /canadian British หมายเหตุ
airplane * aeroplane  เครื่องบิน
AM Medium Wave  ระบบการกระจายเสียงวิทยุโดยใช้ amplitude modulation ที่คลื่นความถี่ 555 - 1600 kHz.
antenna aerial เสาอากาศ
apartment flat อพาร์ทเม้นต์
apartment house/building block of flats อพาร์ทเม้นต์ในลักษณะที่เป็นอาคาร   American English ใช้ condoninium ในความหมายเดียวกัน
appetizer starter, hors d'oeuvre อาหารเรียกน้ำย่อย
area code dialling code เลขรหัสโทรศัพท์
attorney lawyer ทนายความ
automated teller machine (ATM) cashpoint เครื่องกดเงิน ATM
baby carriage pram, perambulator รถเข็นเด็ก
baking soda bicarbonate of soda Sodium bicarbonate ใชในการประกอบอาหาร
ball-point pen Biro คำนี้ในอังกฤษมีที่มาจาก ผู้ที่คิดค้นชาวฮังกาเรียนชื่อ Laszlo Jozsef Biro   ในช่วงปี  1940's.
bar pub, public house ร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม
bathrobe dressing gown เสื้อคลุมอาบน้ำ
bathroom toilet ห้องน้ำ   โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในบ้าน .
bathtub bath อ่างอาบน้ำ
beer lager คำว่า beer ใน British English หมายถึงเครื่องดื่มอัลกอฮอล์อ่อนๆ เลิร์ฟในอุณหภูมิที่ไม่เย็นนัก. ส่วนคำว่า lager เป็นเบียร์ซึ่งกลั่นโดยหมักอุณหภูมิต่ำ มีอัลกอฮอล์อ่อนและสีของน้ำใส,
bell pepper * red pepper, green pepper  พริกหวานขนาดใหญ่ ซึ่งมีทั้งสีเขียว เหลือง และแดง
bill note ธนบัตร
billion thousand million พันล้าน
biscuit scone  ขนมปังกรอบ
Brit Briton
คนอังกฤษ
bun bap, roll ขนมปังก้อนใช้ทำแฮมเบอร์เกอร์
bus coach ในอังกฤษ coach เป็นรถโดยสารระหว่างเมือง มีขั้นเดียว รถโดยสารในเมืองเรียก bus เหมือนกันเป็นรถโดยสาร 2 ชั้น
busy signal engaged tone ไม่ว่าง ( โทรศัพท์ )
cafeteria canteen ห้องอาหาร
candy sweet ลูกกวาด
carousel merry-go-round ม้าหมุน
cart trolley รถเข็นของช้อปปิ้ง
cell phone, cellular phone mobile phone โทรศัพท์มีอถีอ  บางที่เรียก"the mobile" ในอังกฤษ
check cheque เช็ค 
checkers draughts หมากรุก
checking account current account บัญชีกระแสรายวัน บัญชีเดินสะพัด
chief executive officer (CEO) managing director (MD) กรรมการผู้จัดการบริษัท
chips crisps มันผรั่งทอดบางๆ กินเป็นของว่าง
city town เมือง  ในการใช้แบบอเมริกัน "city" หมายถึงพื้นที่ซึ่งอยู่ในรูปของรัฐบาลท้องถิ่นอย่างใดอย่างหนึ่งแม้จะมีประชากรไม่กี่ร้อย แตในการใช้แบบ British English ชุมชนนั้นจะเป็น city  ก็ต่อเมื่อมีโบสถ์หรือ royal warrant ประกาศว่านั่นคือ city.
closet fitted wardrobe ตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่สร้างถาวรขนาดเดิน เข้าไปได้
coach economy ที่นั่งผู้โดยสารชั้นประหยัดบนรถไฟหรือเครื่องบิน  ใน British English คำว่า"coach" คือรถโดยสารชั้นเดียวที่ไม่ใช่รถโดยสารประจำทาง
collect call * reverse charge call โทรศัพท์เก็บเงินปลายทาง
condominium, condo * block of flats อาคารที่พักอาศัย  British English คำว่า "condominium" หมายถึงอาณาเขต ( territory) ที่ครอบครองโดย 2 ประเทศ British English ไม่แยกความแตกต่างระหว่างเช่ากับเป็นเจ้าของห้องพัก. แต่ "condominium" หมายถึงเป็นเจ้าของมากกว่าเช่า
cookie biscuit (sweet) คุ๊กกี้
cooler cool box กล่องบุเก็บความเย็น
corn starch corn flour แป้งข้าวโพด
crackers biscuits ขนมปังกรอบ  ใน British English คำว่า "cracker" หมายถึงขนมปังกรอบบางชนิดที่กินกับชีส
crosswalk pedestrian crossing ทางข้ามม้าลาย
daylight saving(s) time (British) summer time ใน AE "summer time" หมายถึงระยะเวลาในช่วง summer.
dead end cul-de-sac ทางตัน ไม่มีทางไปหรืออาจมีวงเวียนให้กลับรถ
deck pack ไพ่
desk clerk receptionist โต๊ะรีเซปชั่น เช่นในโรงแรม
detour diversion ทางเบี่ยง
diaper * nappy ผ้าอ้อมเด็ก
differ... than differ... from แตกต่างจาก
diner café ห้องอาหารที่มักจะมีเคาน์เตอร์ยาวให้นั่งเหมือนห้องอาหารในรถไฟ
discount concession ลดราคา  สำหรับค่าดูหนัง ละคร สำหรับนักศึกษาหรือผู้สูงอายุเป็นต้น หรือในการโฆษณาลดราคามักจะแจ้งราคาจริง และราคา concession ไว้ด้วย ส่วนการใช้ในโอกาสอื่นๆจะเหมือนกัน.
district attorney public prosecutor อัยการ
downtown town centre ย่านศูนย์กลางธุรกิจ
drapes * curtains ผ้าม่าน
dresser chest of drawers, dressing table โต๊ะแต่งหน้าของผู้หญิง
driver's license US, driver's permit Can driving licence  ใบอนุญาตขับขี่
drug store pharmacy, chemists ร้านขายยาและขายผลิตภัณฑ์ส่วนตัวด้วย เช่น สบู่ ยาสีฟันเป็นต้น.
editorial leader บทบรรณาธิการ
electrician's tape insulating tape เทปพันสายไฟ
elementary school primary school โรงเรียนประถม
elevator lift ลิฟท์
England United Kingdom ประเทศสหราชอาณาจักร   ซึ่งคนอเมริกันมักจะเรียก England  เมื่อหมายถึง อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ และนอร์ธเทิร์นไอร์แลนด์
entree main course ใน  British Enlish "entree" หมายถึงอาหารคอร์สแรกหรือ ออร์เดิรฟ.
eraser rubber ยางลบ
exit junction ทางออกของถนน   แต่ถ้าทางออกภายในตึกใช้ exit  เหมือนกัน
expressway main road ถนนซึ่งรถใช้ความเร็ว
Exxon Esso บริษัทขายน้ำมัน ปัจจุบันชื่อ ExxonMobil.
eyeglasses spectacles, specs แว่นตา ปกติใช้  "glasses" ทั้ง American และ British
fair show งานออกร้าน
fall autumn ฤดุใบไม้ร่วง
faucet * tap ก๊อกน้ำ
feminine napkin sanitary towel ผ้าอนามัย
first floor ground floor ชั้นแรกของตึกที่อยู่ติดพื้น  first floor ของ British จึงหมายถึง second floor ของ American
flashlight torch ไฟฉาย
football American football ฟุตบอลอเมริกัน
freeway motorway ทางด่วนที่รถใช้ความเร็วและจำกัดทางเข้า อเมริกันใช้ "freeway", "highway", "beltway", "causeway", "express way", "parkway" ในความหมายที่ไม่ต่างกัน  British English ใช้ . "freeway" ในความหมายถึงถนนที่ต้องเสียค่าผ่านทาง
french fries chips มันฝรั่งทอด.
คลิกดูรายละเอียดตามเว็ปข้างล่างนี้ค่ะวิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube 

วิดีโอ YouTubeวิดีโอ YouTube

7 ความคิดเห็น:

 1. ส่วนที่ 1

  ในส่วนนี้เป็นเรื่องของความแตกต่างในการใช้ตัวสะกดคำ
  คำที่มีเครื่องหมายดอกจันหมายถึงการออกเสียง ก็แตกต่างกันด้วย คำที่มีครื่องหมายบวกหมายความว่าเป็นการใช้ในอังกฤษเท่านั้น และไม่เป็นที่รู้จัก ในสหรัฐอเมริกา

  American British หมายเหตุ
  aluminum * aluminium อลูมิเนียม
  analog analogue การเก็บและแสดงข้อมูลในลักษณะต่อเนื่อง ตรงข้ามกับ digital ซึ่งเป็นการเก็บเป็นตัวเลข
  anesthesia anaesthesia การสลบ
  archeology archaeology โบราณคดี
  boro borough "boro" เป็นคำที่ใช้อย่างไม่เป็นทางการ ในสก็อตแลนด์ใช้ "burgh" ออกเสียง "burr" หรือ "borough" แต่ไม่ใช่ "berg".
  bylaw bye law กฏหมายท้องถิ่น กฏหมายรอง หรือกฏระเบียบที่องค์การสาธารณะหรือเอกชนออกมาปฏิบัติเป็นการภายใน
  catalog catalogue + แคตาล็อก
  center centre ศูนย์กลาง
  color colour สี
  defense defence การป้องกัน
  dialog dialogue + บทสนทนา
  donut doughnut "donut" ใช้ในอังกฤษอย่างไม่เป็นทางการอย่างแพร่หลายเพื่อแสดงว่าโดนัท มีกำเนิดจากอเมริกัน.
  draft draught การดึง ดูด สูดดม การดื่มยา การไขน้ำจากถัง การถอนเงิน กระแสลม
  encyclopedia encyclopaedia สารานุกรม
  favorite favourite ของโปรด
  gray grey + สีเทา
  gynecology gynaecology นรีเวช
  honor honour เกียรติยศ
  humor humour อารมณ์ขัน
  jewelry jewellery ของประดับมีค่าเช่นแหวน สร้อย
  license licence British usage ใช้ license เป็นคำกริยา และ licence เป็นคำนาม
  maneuver manoeuvre การฝึกซ้อมของทหาร ขั้นตอน กระบวนการของการทำงาน
  meter metre หน่วยวัดความยาว เป็นเมตร
  mold mould ดินร่วน ซากไม้ผุพัง ขึ้นรา แม่พิมพ์แบบ
  mustache moustache + หนวด
  nite night "nite" ใช้อย่างไม่เป็นทางการทั้งอังกฤษและอเมริกัน
  omelet omelette + ไข่เจียว
  pajamas US pyjamas ชุดนอน
  practice practise อังกฤษใช้ "practise"สำหรับคำกริยาและ"practice" สำหรับคำนาม
  program programme อังกฤษใช้"program" สำหรับคอมพิวเตอร์ และ"programme" สำหรับรายการโทรทัศน์หรือวิทยุ
  story storey ชั้นของอาคาร
  sulfur sulphur + ปัจจุบันอังกฤษใช้ sulfur เป็นคำทางการ
  thru through + thru ไม่ค่อยใช้ในสหรัฐแล้ว
  tire tyre ยางรถยนต์
  vise vice เครื่องมือ

  ตอบลบ
 2. ส่วนที่ 2

  เป็นการใช้คำที่ต่างกัน คำที่มีเครื่องหมายดอกจันหมายถึงคำที่ไม่เป็นที่คุ้นเคยสำหรับคนที่ใช้ British English

  American /canadian British หมายเหตุ
  airplane * aeroplane เครื่องบิน
  AM Medium Wave ระบบการกระจายเสียงวิทยุโดยใช้ amplitude modulation ที่คลื่นความถี่ 555 - 1600 kHz.
  antenna aerial เสาอากาศ
  apartment flat อพาร์ทเม้นต์
  apartment house/building block of flats อพาร์ทเม้นต์ในลักษณะที่เป็นอาคาร American English ใช้ condoninium ในความหมายเดียวกัน
  appetizer starter, hors d'oeuvre อาหารเรียกน้ำย่อย
  area code dialling code เลขรหัสโทรศัพท์
  attorney lawyer ทนายความ
  automated teller machine (ATM) cashpoint เครื่องกดเงิน ATM
  baby carriage pram, perambulator รถเข็นเด็ก
  baking soda bicarbonate of soda Sodium bicarbonate ใชในการประกอบอาหาร
  ball-point pen Biro คำนี้ในอังกฤษมีที่มาจาก ผู้ที่คิดค้นชาวฮังกาเรียนชื่อ Laszlo Jozsef Biro ในช่วงปี 1940's.
  bar pub, public house ร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม
  bathrobe dressing gown เสื้อคลุมอาบน้ำ
  bathroom toilet ห้องน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในบ้าน .
  bathtub bath อ่างอาบน้ำ
  beer lager คำว่า beer ใน British English หมายถึงเครื่องดื่มอัลกอฮอล์อ่อนๆ เลิร์ฟในอุณหภูมิที่ไม่เย็นนัก. ส่วนคำว่า lager เป็นเบียร์ซึ่งกลั่นโดยหมักอุณหภูมิต่ำ มีอัลกอฮอล์อ่อนและสีของน้ำใส,
  bell pepper * red pepper, green pepper พริกหวานขนาดใหญ่ ซึ่งมีทั้งสีเขียว เหลือง และแดง
  bill note ธนบัตร
  billion thousand million พันล้าน
  biscuit scone ขนมปังกรอบ
  Brit Briton คนอังกฤษ

  bun bap, roll ขนมปังก้อนใช้ทำแฮมเบอร์เกอร์
  bus coach ในอังกฤษ coach เป็นรถโดยสารระหว่างเมือง มีขั้นเดียว รถโดยสารในเมืองเรียก bus เหมือนกันเป็นรถโดยสาร 2 ชั้น
  busy signal engaged tone ไม่ว่าง ( โทรศัพท์ )
  cafeteria canteen ห้องอาหาร
  candy sweet ลูกกวาด
  carousel merry-go-round ม้าหมุน
  cart trolley รถเข็นของช้อปปิ้ง
  cell phone, cellular phone mobile phone โทรศัพท์มีอถีอ บางที่เรียก"the mobile" ในอังกฤษ
  check cheque เช็ค
  checkers draughts หมากรุก
  checking account current account บัญชีกระแสรายวัน บัญชีเดินสะพัด
  chief executive officer (CEO) managing director (MD) กรรมการผู้จัดการบริษัท
  chips crisps มันผรั่งทอดบางๆ กินเป็นของว่าง
  city town เมือง ในการใช้แบบอเมริกัน "city" หมายถึงพื้นที่ซึ่งอยู่ในรูปของรัฐบาลท้องถิ่นอย่างใดอย่างหนึ่งแม้จะมีประชากรไม่กี่ร้อย แตในการใช้แบบ British English ชุมชนนั้นจะเป็น city ก็ต่อเมื่อมีโบสถ์หรือ royal warrant ประกาศว่านั่นคือ city.
  closet fitted wardrobe ตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่สร้างถาวรขนาดเดิน เข้าไปได้
  coach economy ที่นั่งผู้โดยสารชั้นประหยัดบนรถไฟหรือเครื่องบิน ใน British English คำว่า"coach" คือรถโดยสารชั้นเดียวที่ไม่ใช่รถโดยสารประจำทาง
  collect call * reverse charge call โทรศัพท์เก็บเงินปลายทาง
  condominium, condo * block of flats อาคารที่พักอาศัย British English คำว่า "condominium" หมายถึงอาณาเขต ( territory) ที่ครอบครองโดย 2 ประเทศ British English ไม่แยกความแตกต่างระหว่างเช่ากับเป็นเจ้าของห้องพัก. แต่ "condominium" หมายถึงเป็นเจ้าของมากกว่าเช่า
  cookie biscuit (sweet) คุ๊กกี้
  cooler cool box กล่องบุเก็บความเย็น
  corn starch corn flour แป้งข้าวโพด
  crackers biscuits ขนมปังกรอบ ใน British English คำว่า "cracker" หมายถึงขนมปังกรอบบางชนิดที่กินกับชีส
  crosswalk pedestrian crossing ทางข้ามม้าลาย
  daylight saving(s) time (British) summer time ใน AE "summer time" หมายถึงระยะเวลาในช่วง summer.
  dead end cul-de-sac ทางตัน ไม่มีทางไปหรืออาจมีวงเวียนให้กลับรถ
  deck pack ไพ่
  desk clerk receptionist โต๊ะรีเซปชั่น เช่นในโรงแรม
  detour diversion ทางเบี่ยง
  diaper * nappy ผ้าอ้อมเด็ก

  ตอบลบ
 3. differ... than differ... from แตกต่างจาก
  diner café ห้องอาหารที่มักจะมีเคาน์เตอร์ยาวให้นั่งเหมือนห้องอาหารในรถไฟ
  discount concession ลดราคา สำหรับค่าดูหนัง ละคร สำหรับนักศึกษาหรือผู้สูงอายุเป็นต้น หรือในการโฆษณาลดราคามักจะแจ้งราคาจริง และราคา concession ไว้ด้วย ส่วนการใช้ในโอกาสอื่นๆจะเหมือนกัน.

  district attorney public prosecutor อัยการ
  downtown town centre ย่านศูนย์กลางธุรกิจ
  drapes * curtains ผ้าม่าน
  dresser chest of drawers, dressing table โต๊ะแต่งหน้าของผู้หญิง
  driver's license US, driver's permit Can driving licence ใบอนุญาตขับขี่
  drug store pharmacy, chemists ร้านขายยาและขายผลิตภัณฑ์ส่วนตัวด้วย เช่น สบู่ ยาสีฟันเป็นต้น.
  editorial leader บทบรรณาธิการ
  electrician's tape insulating tape เทปพันสายไฟ
  elementary school primary school โรงเรียนประถม
  elevator lift ลิฟท์
  England United Kingdom ประเทศสหราชอาณาจักร ซึ่งคนอเมริกันมักจะเรียก England เมื่อหมายถึง อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ และนอร์ธเทิร์นไอร์แลนด์
  entree main course ใน British Enlish "entree" หมายถึงอาหารคอร์สแรกหรือ ออร์เดิรฟ.
  eraser rubber ยางลบ
  exit junction ทางออกของถนน แต่ถ้าทางออกภายในตึกใช้ exit เหมือนกัน
  expressway main road ถนนซึ่งรถใช้ความเร็ว
  Exxon Esso บริษัทขายน้ำมัน ปัจจุบันชื่อ ExxonMobil.
  eyeglasses spectacles, specs แว่นตา ปกติใช้ "glasses" ทั้ง American และ British
  fair show งานออกร้าน
  fall autumn ฤดุใบไม้ร่วง
  faucet * tap ก๊อกน้ำ
  feminine napkin sanitary towel ผ้าอนามัย
  first floor ground floor ชั้นแรกของตึกที่อยู่ติดพื้น first floor ของ British จึงหมายถึง second floor ของ American
  flashlight torch ไฟฉาย
  football American football ฟุตบอลอเมริกัน
  freeway motorway ทางด่วนที่รถใช้ความเร็วและจำกัดทางเข้า อเมริกันใช้ "freeway", "highway", "beltway", "causeway", "express way", "parkway" ในความหมายที่ไม่ต่างกัน British English ใช้ . "freeway" ในความหมายถึงถนนที่ต้องเสียค่าผ่านทาง
  french fries chips มันฝรั่งทอด.

  ตอบลบ
 4. American and British English Usage


  American/Canadian British Notes
  garbage, trash rubbish, refuse ขยะ
  garbage can dustbin ถังขยะ
  gas petrol น้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ . British ใช้คำว่า"gas" ในความหมายของแกสที่เป็นเปลวไฟ เข่นแกสหุงต้ม.
  girl scouts US girl guides เนตรนารี
  golden raisin US sultana ลูกเกด
  ground earth สายดินของอุปกรณ์ไฟฟ้า
  ground minced เนื้อบด
  high school secondary school โรงเรียนระดับมัธยม ระบบการศึกษาสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ของอังกฤษแตกต่างจากของสหรัฐ กล่าวคือจากอายุ 5 ถึง 11 ปี เด็กจะเข้าเรียนในระดับประถม ( primary school) เริ่มจากชั้นที่เรียกว่า "reception". จาก 11 ถึง 18 จะเข้าเรียนระดับมัธยม ( secondary school) คำว่า "high school" ในอังกฤาหมายถึงโรงเรียนสำหรับเด็กหญิง, และ "grammar school"สำหรับเด็กชาย
  hog pig หมู ชาวนาอังกฤษเรียก "hog" หมายถึงหมูตัวผู้และ "sow" หมายถึงหมูตัวเมีย ,
  hood bonnet ผ้าคลุมศรีษะซึ่งมักจะมีที่ผูกใต้คาง
  incorporated limited บริษัท
  industrial park industrial estate ย่านอุตสาหกรรมและการค้า
  installment plan hire purchase เช่าซื้อ
  intersection cross roads สี่แยก
  intermission interval การหยุดพักระหว่างการแสดงหรือภาพยนตร์
  interstate *US main road, major road, trunk road ถนนเชื่อมเมืองต่างๆ

  Inuit Eskimo ชาวเเอสกิโม
  janitor * caretaker ภารโรง คนทำความสะอาด
  jack socket Connector ( ช่องเสียบสาย ) ของโทรศัพท์
  Jell-o jelly เยลลี่ ( ของหวาน )
  john toilet ห้องน้ำ
  kindergarten nursery โรงเรียนอนุบาล
  Kleenex tissues กระดาษชำระ
  last name surname นามสกุล
  license plate / license tag number plate ป้ายทะเบียนรถ
  line * queue เข้าคิว
  liquor spirits เหล้า เครื่องดื่มอัลกอฮอล์ รวมวิสกี้ ยิน วอดก้า
  liquor store off licence ร้านขายเหล้า
  lobby foyer ห้องโถงด้านหน้าของโรงแรม โรงมหรสพ
  locker room changing room ห้องเก็บของ เปลี่ยนเสื้อผ้าโดยเฉพาะสำหรับนักกีฬา
  low fat milk semi skimmed milk นมพร่องมันเนย

  ตอบลบ
 5. American and British English Usage

  lumber timber ใน American English คำว่า timber หมายถึงต้นไม้ที่ยังไม่ได้ตัดลงมาเป็นท่อนเพื่อการค้า เมื่อตัดเป็นท่อนๆแล้วเรียก lumber ส่วน . British English ใช้ "timber" ในทั้ง 2 ความหมาย
  lunch pail lunch box กล่องอาหารกลางวัน
  M & M Smarties ลูกกวาดใส้ชอคโคแลตเคลือบน้ำตาลสีต่างๆ อเมริกันมีลูกกวาดที่เรียก Smarties แต่ไม่มีใส้เป็นชอคโคแลต ทั้งสองคำเป็นชื่อเฉพาะ
  mail post โดยทางไปรษณีย์
  mall shopping centre ศูนย์การค้า
  mass transit public transport การขนส่งมวลชน
  Master Card Access บริษัทเครดิตการ์ด
  master of ceremonies compere พิธีกร
  mean bad tempered ใจร้าย ใน British English "mean" หมายถึงขี้เหนียว
  meat grinder mincer ที่บดเนื้อ
  mobile home caravan บ้านเคลื่อนที่ ( รถพ่วง )
  mortician * undertaker สัปเหร่อ
  movies films ภาพยนต์
  movie theater cinema โรงภาพยนต์
  native americans american indians ชนพื้นเมืองอเมริกัน ( เผ่าอินเดียนแดง )
  oh nil แต้ม ศูนย์ ใช้ในการรายงานคะแนนกีฬา American English จะพูด "two-oh" หรือ"two to nothing", แต่ British English จะพูด "two-nil" สำหรับคะแนน 2-0.
  operating room operating theatre ห้องผ่าตัด
  overpass flyover ทางรถยนตร์ลอยข้ามถนน

  ตอบลบ
 6. American/Canadian British Notes
  pantihose/pantyhose tights ถุงน่องสตรี ใน American English คำว่า pantihose หมายถึงถุงน่องใสๆ และ tights ไม่ใส
  pants trousers กางเกง ใน British English คำว่า "pants" หมายถึงชุดชั้นใน
  paraffin wax ขี้ผึ้ง
  parking lot car park ที่จอดรถ
  penny cent เหรียญ 1 เซ็นต์
  period full stop จุด . ท้ายประโยค
  plastic wrap clingfilm พลาสติกใสสำหรับหุ้มห่ออาหาร
  powdered sugar US icing sugar นำ้้ตาลป่นไอซิ่ง
  pre-natal ante-natal ก่อนคลอด
  preserves jam, marmalade แยมทาขนมปัง เช่นแยมสตรอเบอรี่
  private school public school โรงเรียนเอกชนที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
  public school state school
  railroad railway ทางรถไฟ
  rent hire เช่ารถ
  restroom toilet ห้องน้ำ
  résumé curriculum vitae (CV) เอกสารประวัติผลงานบุคคลเพื่อสมัครงาน AE บางครั้งใช้ "curriculum vitae" ในเรื่องวิชาการ
  robe dressing gown เสื้อคลุม
  round trip US return ตั๋วไป-กลับ
  run ladder รอยขาดที่ถุงน่อง
  running shoes trainers รองเท้าสำหรับวิ่ง
  sales clerk shop assistant พนักงานขายของ
  sales tax VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  sanitary napkin sanitary towel ผ้าอนามัย
  schedule timetable ตารางกำหนดการ
  Scotch Tape Sellotape เทปเหนียวใส
  second floor first floor ชั้นที่สองของตึก ใน British ชั้นของตึกที่ติดดินเรียก ground floor ชั้นเหนือขึ้นไปจึงเป็น first floor
  sedan saloon รถเก๋ง 2 หรือ 4 ประตู
  shoestring Obs bootlace, shoelace + เชือกผูกรองเท้า
  shrimp prawn กุ้ง สำหรับ BE "shrimps" ใหญ่กว่า "prawns"
  sidewalk pavement or footpath ทางเดินเท้า
  silverware cutlery มีด ช้อน ส้อม
  sneakers trainers รองเท้าวิ่ง
  soccer football ฟุตบอล
  soda soft drink น้ำ้อัดลม.
  store shop ร้านขายของ.
  stove cooker, oven เตาทำอาหาร
  streetcar tram อเมริกันใช้ "streetcar", "tramway" and "trolley"อย่างใดอย่างหนึ่ง แทนกันได้สำหรับ ยานพาหนะ สาธารณะที่ไม่ได้ใช้กำลังจากการเผาไหม้ภายในเครื่องยนต์ แต่อังกฤษมีการใช้ต่างกัน
  cable car รถลากด้วยสายเคเบิล
  tram รถที่วิ่งบนราง เป็นรถใช้ไฟฟ้า
  trolley bus รถบัสที่ใช้ไฟฟ้า.

  ตอบลบ
 7. stroller push chair, baby buggy รถเข็นเด็ก
  subway underground railway รถขนส่งมวลชนใต้ดิน
  teller cashier พนักงานเก็บเงินในธนาคาร ร้านค้า .
  thread cotton ด้ายเย็บผ้า
  townhouse * terrace house ทาวน์เฮา
  trailer, trailer home caravan รถพ่วงที่ทำเป็นบ้าน
  train station railway station สถานีรถไฟ
  transit public transport การขนส่งในการเดินทาง
  truck lorry รถบันทุก
  trunk boot ที่เก็บของ ( กระโปรง )ท้ายรถ
  tub bath อ่างอาบน้ำ
  turtle neck polo neck เสื้อคอกลมติดคอมีปกตลบลงมา
  tuxedo dinner jacket ชุดทักซิโด
  two weeks fortnight 14 วัน
  undershirt vest เสื้อกั๊กชั้นใน
  vacation holiday วันหยุด
  washroom toilet ห้องน้ำ

  welfare benefit สวัสดิการสังคม
  windshield windscreen กระจกหน้ารถยนต์
  yard garden พื้นที่สวน ลาน รอบอาคาร
  zip code US post code รหัสไปรษณีย์

  ตอบลบ