Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

12 สิงหาคม 2556

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร CMU

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร CMU
 
 
 
 
ท่านต้องการงานวิจัยเรื่องใด คลิกที่  Full Text  ได้เลยค่ะ

 
 
 
ปี 2554 - 2551
1การเก็บกักแคโรทีนอยด์จากใบกะเพรา = Encapsulation of carotenoids from holy basil (ocimum sanctum L.) leaves / ทิพสุดา อาสาสรรพกิจ / 2554 /Full Text
2การพัฒนาคุกกี้แป้งข้าวเจ้าที่ลดค่าดัชนีน้ำตาลด้วยสารทดแทนความหวานและเส้นใยอาหารจากเปลือกชั้นในของผลส้มโอ = Development of rice flour cookie with reduced glycemic index using sugar substittutes and dietary fiber from pomelo albedo / สุชาดา นกเถื่อน / 2554 /Full Text
3การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นหมูลดไขมันและโซเดียม = Development of reduced fat and sodium pork ball / จาริญญา สุทธิ / 2554 /Full Text
4การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเช้าธัญพืชจากข้าวกล้องงอกด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน = Development of breakfast cereal from germinated brown rice using extrusion process / ศุภนุช ใส่แปง / 2554 /Full Text
5การสกัดไคโตซานจากเกล็ดปลานิลเพื่อการผลิตแผ่นฟิล์มที่บริโภคได้ = Chitosan extraction from fish scale of tilapia (Tilapia Nilotica) for edible film production / วีระยุทธ วีระพันธ์ / 2554 /Full Text
6ผลของสารสกัดจากใบพลูต่อความคงตัวต่อความร้อนของน้ำมันที่ใช้ปรุงอาหาร = Effect of betel leaves extract on thermal stability of cooking oil / วรรณกนก สวนแก้วมณี / 2554 /Full Text


1การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผงสำเร็ขรูปเสริมสารสกัดจากองุ่นแดง = Development of instant beverage fortified with red grape (Vitis vinifera L.) pomace extract / ฐาปกรณ์ บุญชู / 2553 /Full Text
2การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาเขียวผสมตะไคร้และชะเอม = Development of lemongrass and liquorices mixed green tea / กนกวรรณ พรมจีน / 2553 /Full Text
3การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกแฟรงค์เฟอร์เดอร์ลดเกลือโซเดียม = Development of reduced sodium salt Frankfurter / ชาติชาย วิลัยลักษณ์ / 2553 /Full Text
4การสกัดสารไซนารินจากอาร์ติโชกพันธุ์อิมพีเรียลสตาร์และการใช้ประโยชน์ในแผ่นฟิล์มละลายเร็ว = Cynarin extraction from artichoke cv. imperial star and its utilization in fast dissolving film / นภาพันธ์ โชคอำนวยพร / 2553 /Full Text
5ผลของการหมักถั่วเหลืองโดยใช้เทคโนโลยีหังเชื้อบริสุทธิ์เริ่มต้นต่อปริมาณไอโซฟลาโวน = Effect of soybean fermentation using starter culture technology on isoflavoncs content / ปัทมา กาญจนคีรีธำรง / 2553 /Full Text


1การเก็บกักกลิ่นรสเทียนอบ = Flavor encapsulation of Thian-Ob (Thai-dessert flavoring) / ณัฐฌา เหล่ากุลดิลก / 2552 /Full Text
2การพัฒนาเครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมักจากน้ำผลหม่อน = Development of vinegar drink from mulberry juice เอือ้งพลอย ใจลังกา / เอื้องพลอย ใจลังกา / 2552 /Full Text
3การพัฒนาเครื่องดื่มเสริมสารสกัดเจี่ยวกู้หลาน = Development of beverage fortified with Jiaogulan extract / สิริรัตน์ ใจสาม / 2552 /Full Text
4การพัฒนาผลิตภัณฑ์สตรอเบอรี - ลำไยชนิดแท่ง = Development of strawberry-longan bar / บรรณนิสา ทิพย์วิชัย / 2552 /Full Text
5การพัฒนาแยมเสาวรสดดยใช้เพกตินจากเปลือกเสาวรส = Development of passion fruit jam using passion fruit rind / วิศนี วรรณนิยม / 2552 /Full Text
6การสกัดสารสีแดงจากเปลือกแก้วมังกรและการประยุกต์ใช้ในน้ำสตรอเบอรีที่ผ่านกระบวนการพาสเจอไรซ์ = Extraction of red pigment from rind of pitaya (Hylocereus undatus) and application in pasteurized strawberry juice / ยุวพร มูลคำ / 2552 /Full Text
7การเสริมคุกกี้แป้งข้าวเจ้าด้วยโปรตีนที่สกัดจากกากงาดำ = Fortification of rice flour cookies with extracted protein from black sesame meal / วราทิพย์ วงษ์เอี่ยม / 2552 /Full Text


1การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวเหนียวพาร์บอยล์เสริมเหล็ก แคลเซียม ไอโอดีน ไลซีน และทรีโอนีน = Process development of Parboiled Glutinous Rice Fortified with iron, calcium, iodine, lysine and threonine / ธนพล กิจพจน์ / 2551 /Full Text
ขอบคุณที่มา  :: http://library.cmu.ac.th/ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรียบเรียงโดย  ::   ประภัสรา  โคตะขุน  ;  
http://prapasara.blogspot.com
 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 
จรรยาบรรณนักวิจัย  http://www.prapasara.co.uk/EthicsResearch.html
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น